Seier for Seniorsaken Kongsberg -Solstad sykehjem er reddet

Helse- og sosialutvalget i Kongsberg kommune vedtok på sitt møte den 19. mai at Solstad sykehjem skal bevares. Dermed har kommunen gått tilbake på tidligere vedtak om å stenge en avdeling ved sykehjemmet. Etter forslag fra Berit Brun (Frp), ble det enstemmig vedtatt å bevilge midler til driften ut 2008.

Berit Brun fikk i tillegg de øvrige partiene med seg på et forslag å åpne alle rom i annen etasje, som lenge har stått avstengt. Også dette ble enstemmig vedtatt. Torsdag den 22. mai bekreftet formannskapet vedtaket i helse- og sosialutvalget. Til alt overmål ble det bevilget en million kroner ekstra til hjemmetjenestene i kommunen. Kari Myhre, som leder Seniorsaken Kongsberg, regner nå med at Solstad er reddet og at kommunen også i budsjettet for 2009 – 2010 bevilger midler til fortsatt drift. – Vi i Seniorsaken Kongsberg takker kommunestyrerepresentant Berit Brun for den jobben hun har utført i denne saken, sier Kari Myhre.

Bakgrunnen for konflikten var store mangler ved eldreomsorgen i Kongsberg kommune. Det er betydelig overbelegg og lang venteliste for å komme inn på et av kommunens sykehjem. Den 13. desember 2007 gikk Seniorsaken i fakkeltog i protest mot de dårlige forholdene for eldre pleietrengende og forslaget om nedleggelse av en avdeling ved Solstad sykehjem. Likevel valgte flertallet i kommunestyret, bestående av Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, samme dag å gå inn for millionnedskjæringer i budsjettet for pleie og omsorg.

Etter stort påtrykk fra Seniorsaken, snudde Arbeiderpartiet. I begynnelsen av mai besluttet partiet å gå i dialog med Seniorsaken. Kari Myhre, leder av Seniorsaken Kongsberg, ble invitert til å drøfte seniorpolitikk med Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Da Arbeiderpartiet snudde, falt brikkene på plass og seieren var sikret.

– Dette er en stor seier for oss som lokallag som viser vi at det nytter å kjempe mot vedtak som er vedtatt av politikerne, konstaterer Kari Myhre. Styret i Seniorsaken Kongsberg feiret sammen med beboerne på Solstad med kaffe og kake.


Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868. Du kan også kontakte Kari Myhre, Seniorsaken Kongsberg på telefon 924 95 539.