Ruth (90) fikk endelig sykehjemsplass!

Tirsdag 24. juni kl. 12.00 innvilget inntakskomiteen i Eidsvoll kommune sykehjemsplass på Vilberg sykehjem for Ruth Hermansens (90). Akershus Sentralsykehus hadde tidligere forsikret Seniorsaken om at Ruth Hermansen ikke ville bli utskrevet uten at sykehuset har garantier for at den gamle damen fikk et fullverdig omsorgstilbud. Det har nå skjedd.

Ruth Hermansen ble overført til Vilberg sykehjem i dag.

Seniorsaken avslører: 24. juni 2008

Les artikkel på eub.no her

– På vegne av Seniorsaken og Ruth Hermansen er jeg meget glad for at denne saken fikk en lykkelig utgang, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Det betyr ikke at Seniorsaken trekker sin politianmeldelse av Eidsvoll kommune for omsorgssvikt overfor Ruth Hermansen. Etter vår mening har Eidsvoll kommune gjort seg skyldig i straffbar uaktsomhet overfor Ruth Hermansen gjennom lang tid. Grov omsorgssvikt overfor hjelpeløse eldre skal ikke forekomme i Norge. Derfor ønsker vi saken belyst gjennom en politietterforskning.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.