Rolv Wesenlund tildelt Wenche Foss ærespris for 2011

Seniorsakens grunnlegger og spirituelle far, Rolv Wesenlund mottok 8. desember Wenche Foss` ærespris.  Prisen ble innstiftet av ukebladet Se og Hør i 2009. Wenche Foss var opptatt av at prisen skulle gå til en gledesspreder. Bare noen dager før hun døde, skrev hun at Wesenlund skulle få den. Prisen belønner engasjement, hjertevarme og samhold. Seniorsaken gratulerer!

Priskomiteens mandat er å fortsette å hylle Wenche Foss livsgjerning i årene som kommer. Komiteen består av teatersjef Ellen Horn, redaktør Harald Haave i Se og Hør og Wenche Foss´ sønn, ordfører Fabian Stang.

Wesenlund deler æresprisen med det humanitære nettverket My Good Act, etablert av studenten Jonas Borchgrevink. Han og Wesenlund mottok 50 000 kroner hver.