Rolf endelig gjenforent med sin Elna!

Mandag 6. september 2010 kl 12.00 blir en lykkelig dag for Rolf Brandt (93). Endelig kan han flytte inn på sykehjemmet sammen med sin kone Elna (92).

Rolf og Erna har hatt et godt liv sammen i 70 år. Derfor er det ikke rart at begge var fortvilet da Erna fikk sykehjemsplass på Fjell Bo og servicesenter i Drammen, mens kommunen anså Rolf som frisk nok til at han kunne nøye seg med hjemmetjenester. Rolf er imidlertid praktisk sett blind, hører dårlig, er ganske dårlig til bens, har Angina og kan ikke ivareta personlig hygiene 100 %.

Etter at Seniorsaken engasjerte seg i saken og mediepresset ble betydelig, har imidlertid Drammen kommune latt seg bevege av det menneskelige aspektet og til slutt funnet en løsning. Rolf flytter inn på det samme sykehjem som sin kone i dag.