Regjeringspartiene erklærer krig mot utenlandspensjonistene

19. februar 2009 Finanskomiteen på Stortinget avga innstilling i spørsmålet om kildeskatt på pensjoner i utlandet i dag.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, stemte for regjeringens forslag. Alle andre partiet stemte imot og for å sende hele saken tilbake til regjeringen.

Seniorsaken reagerer meget negativt på regjeringspartienes holdning. I realiteten erklærer regjeringen krig mot 41 000 norske pensjonister i utlandet.

Pressemelding i word format