Regjeringen snudde under direkte sending

Legeforeningen og Seniorsaken vant frem med protesten mot rasjonering av helsetjenester for folk over 80 år. Regjeringen snudde under direktesending i Dagsnytt 18 tirsdag 15. februar.

Debatten mellom Legeforeningens president Torunn Janbu, Seniorsakens Tore Henning Larsen og statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) fra Helse og sosialdepartementet, var nesten uvirkelig og ble historisk. Regjeringen ga etter på alle punkter og sendingen løste seg opp i et bredt smil.

Regjeringens forslag var at kommunene skulle delfinansiere sykehuskostnader for kronikere og personer over 80 år ved sykehusinnleggelse, med 20 prosent. Den eneste gode forklaringen på dette arrangementet, er at man ønsket å rasjonere spesialisthelsetjenester for denne gruppen – altså redusere tilgjengeligheten. Etter Seniorsakens og våre samarbeidspartnere i Seniorenes fellesorganisasjons mening, ville dette vært ensbetydende med aldersdiskriminering.

Vår oppfatning er at det kun skal være faglige, medisinske forhold som avgjør om sykehusinnleggelse er viktig og nødvendig, og at alle skal ha adgang til slike tjenester uavhengig av bosted, kommuneøkonomi eller alder.

I Seniorenes fellesorganisasjons høringsuttalelse heter det:
”Særlig er vi bekymret over regjeringens vurdering av at konsultasjoner som omfatter pasienter med kroniske lidelser, bl.a. hjertesykdommer, diabetes, luftveislidelser og muskel- skjelettlidelser i fremtiden bør skje i regi av den kommunale helse- og omsorgstjeneste og ikke spesialisthelsetjenesten. Modellen som antyder at somatiske pasienter over 80 år ikke skal få tilgang til spesialisthelsetjenesten er totalt uakseptabel.2

”Seniorsaken og Seniorenes fellesorganisasjon stiller seg spørrende til om det er mulig å bygge opp en tjeneste lokalt som i noen vesentlig grad kan avlaste spesialisthelsetjenesten og samtidig opprettholde den ønskede kvaliteten på tjenestene.”

Saken fikk en god avklaring i Dagsnytt 18: Statssekretær Ragnhild Mathisen feide heldigvis all tvil av banen. Noen eldrediskriminering skal ikke finne sted.

 

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99/924 11 868.