Program våren 2011

24.FEBRUAR KL.13.00: Informasjon og demonstrasjon av tilbudet fra SATS til medlemmer av Seniorsaken.
Sted: Njårdhallen

17 mars kl. 18.00: ÅRSMØTE.
Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om et samarbeidsprosjekt med Seniorsaken Vestre Aker med mål å få etablert et demensteam i bydelene. Et slikt team vil bidra til å optimalisere behandling og omsorg.
Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschaussèen 111D

28 april kl. 18.00: Profesjonell frivillighet. Seniorsaken Ullern og Ullern Frivillighetssentral har innledet et samarbeid for å utnytte profesjonell kompetanse blant våre medlemmer i frivillig arbeid.
Esther Marie Lier (leder Ullern Frivillighetssentral) og Arne Gausel (styremedlem Seniorsaken Ullern) vil orientere.
Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschaussèen 111D