Pressemelding – Seniorsaken politianmelder Kvinnherad kommune

27.02.09 Seniorsaken anmelder i dag fredag 27. februar 2009 Kvinnherad kommune v/ordfører for brudd på Lov om kommunehelsetjenesten §§ 2-1, jfr. 1-3, annet ledd pkt 4, jfr forskrift til loven fastsatt ved kgl res 27. juni 2003.

Anmeldelsen skjer etter fullmakt fra Dag Sigurd Gregersen, som er medlem av Seniorsaken. Hans far, Greger Gregersen (88), er etter sønnen og Seniorsakens mening utsatt for kommunal omsorgssvikt ved at kommunen har unnlatt å gi nødvendig og lovpålagt helsehjelp. Dag Sigurd Gregersen vil selv overlevere anmeldelsen på Kvinnherad Lensmannskontor i Rosendal fredag 27. Februar kl. 1030.

Etter en alvorlig lungebetennelse i 2007 ble Greger Gregersens allmenntilstand svært dårlig, han ble paranoid, forvirret og har dårlig realitetsoppfatning. Som gammel krigsseiler med flere torpederinger bak seg lever han nå i fortiden, går stadig i livbåten, mønstrer av og på og er til tider aggressiv og suicidal. Etter flere sykehusopphold fikk Gregersen fra medio august 2008 rom på Husnestunet sykehjem. Etter flere bytter av rom er han nå plassert på et kombinert bad og toalett. Alle bilder er tatt ned fra veggene, klær, personlige ting og annet som han hadde på sitt rom er nå pakket ned i hans private kommode, som også er plassert på badet. Når en pasient skal bades blir Gregersen trillet ut og plassert enten i dagligstuen eller korridoren i påvente av at den andre pasienten skal bli ferdigbadet.

Dette er en helt uakseptabel situasjon og stikk i strid med ”Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjeneste” til kommunehelsetjenesteloven, se særlig §3, følgende punkter:

–          oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet

–          mulighet for ro og skjermet privatliv

–          en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser

–          tilbud om eget rom ved langtidsopphold

 

Ingenting av dette er mulig når man er plassert på et kombinert baderom/toalett som for øvrig brukes av institusjonens øvrige pasienter.  Etter Seniorsakens mening er det uetisk og lovstridig. Vi imøteser følgelig en strafferettslig vurdering av forholdet.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helsehjelp, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22121890 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099/9241 1868