Pressemelding 18.09.08

Hyggelig OnsdagsCafé på Bakkekroen!

Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø åpnet Seniorsaken Vestre Aker vellykkede og godt besøkte medlemsmøte på Bakkekroen med å innlede om Seniorsakens tre F er; Fornyelse – Fornøyelse og Forpliktelse. Dette arrangementet hadde lyktes med å få med elementer av alle disse F ´ene i sitt program denne kvelden, i følge Svabø.

Seniorsaken Vestre Aker ønsker med OnsdagsCafé møtene å skape nye sosiale arenaer for godt voksne mennesker (50+) som gjerne vil ha en arena for alvor, hygge og moro sammen med likesinnede. Det vil i fortsettelsen bli tilrettelagt, en onsdag i mnd, med engasjerte og kompetente foredragsholdere, god musikkunderholdning og kanskje litt dans på Jazz – kroen. Bakkekroen ligger sentralt i Smestadkrysset, både medlemmer og venner av Seniorsaken i Bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner ønskes velkommen til våre OnsdagsCafé arrangementer, sier Per W Jensen.

Styreleder Finn Holden orienterte om aktiviteten og de aktuelle saker som lokallaget i Seniorsaken Vestre Aker arbeider med i øyeblikket. Styret har satt to viktige saker på agendaen i denne perioden, nemlig å være pådriver for realiseringen av Omsorg + boliger i bydelen Vestre Aker og «lovhjemling» av senior – og eldresenter i alle bydeler/-kommuner.

Seniorsakens medlemmene hygget seg med god mat og drikke, noen inntok faktisk dagens middag her, til et inspirerende og underholdende foredrag av tidligere kinosjef i Oslo kommune Ingeborg Moræus Hanssen. Hun var både innsiktsfull og vittig i sitt kåseri om overgangen fra å være sentralt plassert i arbeidslivet til det å bli pensjonist. Mange nikke gjenkjennende til følelsen av å være satt på sidelinjen og nærmest avskiltet, for å bruke begreper som er velkjent fra bilbransjen. Friheten ved å ikke være fast tilsatt hos en arbeidsgiver åpner for nye utfordringer og må fylles med meningsfylte oppgaver, mente Moræus Hanssen. Til slutt leste hun fra sin bok «Gretten, gammel KJERRING», spesielt kapitlet om sexlivets utfordringer i godt voksen alder fikk latterdøren på gli hos forsamlingen.

Kvelden ble avsluttet med GK’S 4 band, et veletablert jazzband med fire «old timers». Bandet fylte Bakkekroen med glitrende god swing – og gladjazz fra 50 og 60 åra. Noe som satte ”taktfoten” i gang og fristet til en svingom på dansegulvet.