Pressemelding 14.01.09 – Seniorsaken Vestre Akers OnsdagsCafé

Til Seniorsaken Vestre Aker OnsdagsCafé arrangement på Norli Bokkafe, Tjuvholmen hadde godt og vel 20 av Seniorsakens medlemmer, fra hele Oslo, funnet veien. Bokkaféens lokale rommer ca 30 – 40 personer og er passe stort til denne type arrangementer, slikt at det ble et både lærerikt og hyggelig seniormøte.

Seniorsaken
Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø slo and tonen allerede i sitt innledningsforedrag. Han redegjorde som vanlig grundig og skikkelig om Seniorsakens visjoner, målsetninger og grunnholdninger, i en løs og ledige form. Organisasjoner er i framgang både med henblikk på medlemstilgangen og innflytelse i forhold til kommune – og stortingspolitikerne. To hundre henvendelse til SOS – telefonen er registrert og journalført siste året, ganske nøyaktig ett hundre og femti av disse er behandlet i sekretariatet. SOS – telefonen har vært en formidabel suksess i følge Harry Martin Svabø.

Eldrebølgen og ny teknologi
Tor Haug orienterte kort om sin oppfatning av eldrebølgen og de muligheter som ligger i ny teknologi. Han viste til artikler publisert tidligere i Senior og i fagtidsskriftet Computerworld, se også link; http://www.idg.no/computerworld/helse/article116358.ece

Samfunnet utfordres til å finne nye og kreative løsninger for å dekke morgendagens behov.

En verdig alderdom
Adm dir/sykepleier Nina Torp Høisæter fra Norlandia Omsorg overtok mikrofonen etter Harry Martin Svabø og holdt kvelden hovedforedrag med tema; «En verdig alderdom». Hun redegjorde innledningsvis for de ressursene som hun disponerte. I Scandinavia har hun nå til sammen over to tusen ansatte, med hovedvekt på drift av sykehjem og sykehoteller. Norlandia Omsorg har i øyeblikket største del av sin virksomhet i Norge. I Sverige har man et betydelig marked, også i Danmark øker omfanget av disse engasjementene. For å anskueliggjøre omfanget av virksomheten har organisasjonen en årlig omsetning på hele 750 mill NOK.

Omsorg er mer enn pleie og medisineringen i konseptet til Norlandia Omsorg. Ninas ledelse – og omsorgsfilosofi omfatter hele mennesket. I de institusjoner som hun har utviklet over 15 år skaper man et hjem for beboerne. I den grad det er mulig gjøres det individuelle tilpasninger og forholdene legges til rette for en omsorg i henhold til enkeltindividet ønsker og behov. Privathjemmets trygge og lune atmosfære er overført til institusjonene. Videre har hun som overordnet målsetning i sine strategi – og virksomhetsplaner at alle organisasjonene som hun er ansvarlig for skal ha vel kvalifiserte leger, sykepleier og annet fagpersonell i tilstrekkelig omfang. En helhetlig omsorg innebærer også mulighet for sosial kontakt, kulturelle aktiviteter både i og utenfor sykehjemmet. Uansett funksjonsnivå legges det til rette for individuell mestring og opplevelser slik at selvfølelsen og egenverdet kan styrkes, avslutter en engasjert og overbevisende Nina Torp Høisæter.

Kulturelt påfyll
Etter foredragene var det behov for litt kulturelt påfyll, mennesket lever som kjent ikke bare av mat allene, selv om kaffen og maten på Norli Bokkafe smakte fortreffelig. Martine Jonsrud, en av de ansatte i Norlis bokhandel, avsluttet en svært hyggelig kveld med sang og piano – spill, for en lydhør og applauderende forsamling av Seniorsakens medlemmer i Oslo.