Pressemelding – 02.04.08

Seniorsaken Vestre Aker avviklet sitt første årsmøte på Røa sist tirsdag. Byråd for Velferd og sosiale tjenester i Oslo, Sylvi Listhaug holdt et engasjert og svært inspirerende innledningsforedrag over temaet;

“Ny fart i seniorpolitikken i Oslo”.

En nyere undersøkelse, gjennomført av Seniorsaken, viser at mange av seniorene frykter sykehjem mer enn døden. Slikt verken kan eller vil vi ha det, sier Listhaug. Norske sykehjem er i alt for stor grad blitt oppbevaringssteder for gamle og skrøpelige mennesker. Ikke uten grunn assosieres de med ”siste etappe.” Vi skal endre på dette ! Sykehjemmets prestisje skal gjenreises som et senter for rehabilitering, sosial aktivitet og kultur, fastslår byråden.

Videre redegjorde hun for en av sine flagg saker. Hun vil at Oslo skal innføre en ny type bo tilbud for seniorer, der de eldre kan leve et normalt liv med stor grad av valgfrihet. Målet er økt livskvalitet og prosjektet har fått navnet ”Omsorg+”. Det omfatter et nytt bo tilbud midt i mellom omsorgsbolig og sykehjem, med små lettstelte “leiligheter” og felles sosiale møtearenaer samlet i byggets første etasje. “Omsorg+” prosjektet er ment å være døgnkontinuerlig betjent av personell med helse – og sosialfaglig kompetanse. Dette bo prosjektet følges opp parallelt med en handlingsplan for å styrke seniorenes fysiske og mentale helse og stimulere friske mennesker til frivillig innsats for andre som er mindre mobile.

Tidligere hadde Norge en rekke gode aldershjem. Mange var hjemmekoselige, maten var velsmakende og personalet var der når man trengte dem. Slik er det ikke lengre, eldre mennesker behandles nå dessverre som “produksjons enheter”, – nesten etter samlebånds prinsippet. ”Omsorg+” er ett element i Listhaugs plan og ønske om å redusere behovet for sykehjemsplasser i Oslo over tid.

Ideene og planene til byråden er mange. Fagerborghjemmet i Bydel Frogner er nettopp tilført en million kroner ekstra for å teste ut nye driftsformer, etter den danske “Lotte” modellen, for sykehjemmene i Oslo. Erfaringsoverføringer fra dette prosjektet vil så i tur og orden bli iverksatt til de øvrige sykehjemmene i Oslo. Hun fastslår imidlertid at forbedring er en kontinuerlig prosess der man aldri kan stanse og si at man har kommet i mål, samfunnet er i dynamisk endring hele tiden. Underveis er man avhengig av engasjement og innspill fra alle berørte parter, det vil si fra ledere på alle nivå, kommunens ansatte og sist men ikke minst fra brukerne og deres pårørende.

Byråden pekte spesielt på at Bydel Vestre Aker nå står ovenfor store utfordringer i og med at den eldre delen av befolkningen relativt sett øker mest i vest, uten at det er tatt tilstrekkelig høyde for dette i bolig – og sykehjemsutbyggingen i bydelens planverk for videreutviklingen av denne viktige sektoren.

Etter innledningen var det mange og relevante spørsmål til byråden fra aktive og oppegående møtedeltakere, som hadde følt både avmakt og fortvilelse i møte med sykehjemsbyråkratene. I den gode dialogen med de mange møtedeltakerne var byråden svært lydhør og noterte seg konkrete saker som hun skulle følge opp i samarbeid med de angjeldende.

Seniorsaken er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig og frivillig medlems – organisasjon som vil fremme seniorenes sak i Norge. Vi ønsker et samfunn der alle – også eldre – kjenner seg verdsatt og respektert gjennom hele livet.

Dette foredraget er nr tre i en møteserie hvor lokallaget i Seniorsaken har som målsetning å fokusere på seniorenes levevilkår generelt, dvs helsetjenester, boligforhold og velferdstilbud i bydel Vestre Aker.