Planlagte aktiviteter

Aktiviteter for Vestre Aker

Onsdag 24 mai kl 18.00
– Åpent møte med ordførerkandidatene i Oslo, i Diakonhjemmets Høyskole.
Les mer her

Torsdag 25. august kl 13.00 på Vinderen Seniorsenter
“SENIORSAKEN OG SENIORENE I VESTRE AKER”, ved styreleder i Seniorsaken Harry Martin Svabø.

Onsdag 31 august
kl 12.00 på Røa Eldresenter “SENIORSAKEN OG SENIORENE I VESTRE AKER”, ved styreleder i Seniorsaken Harry Martin Svabø

Onsdag 31 august
Aksjonsdag med paneldebatt med førstekandidaten til de partier som er representert i Bydelsutvalget for Vestre Aker (BUVA) Sted: Samfunnshus Vest, RØA – kl 18.00 – 20.00
TEMA: Sykehjem – Demensomsorg – Seniortrim – Seniorsenter – Har bydelspolitikerne i Oslo noe reel makt og innflytelse ?