Planer for høsten 2010 Seniorsaken avd. Rogaland

Vi har mange planer for høsten 2010 her i Rogaland

Møte i Egersund 21.9.2010 kl 18.00 på Egersund sykehus.

Er Egersund sykehus liv laga, vi legger det ned? sa politikerne for noen år siden.

Nei sa folket og fagfolk bl.a. overlege Johannes Bergsåker Aspøy.

Sykehuset fremstår i dag som et høyteknologisk sykehus med en helt spesiell behandling av kols. Dette vil vi høre om. Redaktør i bladet Senior Dag Bredal blir med for å skrive om dette. Mange i seniorsaken kjemper for å beholde sine ”små” sykehus. I Rogaland har vi kjempet i vel 5 år for å beholde Sandnes sykehus til rehabilitering og sykehjem. Nå ser det ut til at kampen er vunnet. Rådmannen har satt av penger i budsjettet til å ruste dette sykehuset opp.

Vi håper mange er interesserte i og kommer på vårt møte. Vi prøver å finne noen som kan underholde, men har ikke funnet noen enda vi håper at noe kan dukke opp.

Kaffe og noe å bite i.

Inngangspenger kr 50,-

Velkommen til en spennende kveld.

 

Eldres uke 2010 i Sandnes.

Eldres uke i Sandnes 4-10. oktober 2010 der er vi på stand og håper å komme i kontakt med Sandnes folk og verve medlemmer. Vi var der for første gang i 2009 og det var meget vellykket.

 

Møte i Sandnes 21.10.2010 på Sandnes Rådhus kl 18.00.

Samarbeide på tvers av organisasjoner. Fellesmøte med fagforbundet Sandnes sin pensjonist forening.
Leder for Seniorsaken Harry Martin Svabø orienterer om det arbeid seniorsaken driver med og fagforbundet orienterer om sitt arbeid. Vi har sikker mange felles mål. Hvordan kan vi samarbeide? Kaffe og noe å bite i.

 

Folkemøte i Haugesund 2. november 2010. om aldersrelaterte syns sykdommer som AMD kl 1800 vi håper på hotell Maritim. Dette er et meget aktuelt tema.

Kongen kommer ikke, men vi tror fruen fra Øvre Sinsaker, Flettfrid Andersen vil dukke opp. Kanskje kommer Rolv Wesenlund med wienerbrød fra Størens bakeri eller Vidar Lønn Arnesen med Da Capo.
Vi håper å se riktig mange i Haugesund. Vi vil stå på stand i Haugesund lørdagen før.

Velkommen – få med deg venner og kjente.

 

Stands.
Vi har hatt mange vellykkede stands i vår på ulike plasser og det har vært svært vellykket vi har vervet ca 30 nye medlemmer og informert om seniorsakens arbeid. Vi hadde underskrifts kampanje for å komme i gang med opprustning av Sandnes sykehus og det var en fornøyelse vi fikk ikke et nei og folk var svært engasjert.