Peter F. Hjort – Hederssenior 2009

Til Seniorsakens Hederssenior 2009 ble valgt professor dr. med Peter F. Hjort, tidligere universitetsrektor, geriater og lege med et sterkt samfunnsmessig engasjement og en dyp respekt for enkeltmennesket.

Solidaritet, fellesskap og medfølelse, er begreper som har styrt et liv utenom det vanlig.

Pressemelding fra Seniorsaken 1. oktober 2009

Overrekkelsen fant sted på FNs internasjonale Eldredag 1. oktober under en seremoni i Oslo Rådhus. Bak valget står Norges Pensjonistforbund, Statens Eldreråd, Oslo kommune og Seniorsaken. Juryen uttaler:

Peter F. Hjort er en humanist av internasjonalt format. Gjennom en strålende akademisk karriere som rektor, professor og lege, har han med uvanlig klarsyn satt mennesket i sentrum og gitt vitenskapen et viktig samfunnsmessig og sosialt perspektiv. Han har som geriatrisk forsker og sykehjemslege i 20 år, bidratt til økt innsikt i sykdomsforløp hos eldre mennesker og bedre behandlingsopplegg. Som forfatter og meget benyttet foredragsholder, har han ikke bare overført kunnskaper til leg og lærd, men hjulpet mange til økt forståelse og selvrespekt. Juryen er glad for å kunne ære Peter F. Hjort på FNs Eldredag 2009.

Billedtekst: Peter F. Hjort mottar prisen fra Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken og Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen i Oslo rådhus på Eldredagen 1. Oktober.