Omsorgsskandale avverget på Modum

Magnhild Evensen (79) har en kreftsykdom i lymfesystemet, hjertesvikt og svakt immunforsvar. Natt til lørdag 5. april ble hun akuttinnlagt på Ringerike sykehus med lungebetennelse. Den 10. april skulle hun utskrives fra sykehuset for å sendes hjem til boligen i Vikersund.

Der ventet mannen, Einar Evensen (78), som er syk med influensa og mavesjau. Modum kommune hadde avslått søknad om sykehjemsplass på Modumheimen. Begrunnelsen var at det ikke var plass.


Selv om han er blind på det ene øyet har Einar Evensen i årevis tatt seg av sin syke kone

Einar Evensen kontaktet Seniorsaken som kunne opplyse at utskrivning fra sykehus uten et forsvarlig omsorgstilbud er ulovlig. Ansvaret for et forsvarlig omsorgstilbud påhviler både sykehuset og kommunen. Etter henvendelse fra Seniorsaken insisterte Ringerike sykehus fortsatt på å skrive ut pasienten. Seniorsaken kontaktet deretter ordfører Terje Bråthen i Modum kommune, som satt på traktoren da telefonen ringte. Etter å ha blitt informert av Seniorsaken, parkerte han traktoren og dro rett til rådhuset. Kort etter ankom Seniorsakens daglige leder, Tore Henning Larsen, rådhuset i selskap med et team fra TV2. Etter noen timer hadde kommunen sikret omsorgsplass for Magnhild Evensen. Det var altså plass likevel, noen hadde dødd i rett tid for kommunen, ble det opplyst av ordføreren på TV2s kveldssending søndag.

– Seniorsaken konstaterer at vi har satt oss såpass i respekt at kommunepolitikerne anstrenger seg til det ytterste for å unngå konflikt. Det er vi glade for, uttaler Tore Henning Larsen i Seniorsaken, men jeg hadde foretrukket at de hadde tilstrekkelig respekt for sine medmennesker til å tenke de nødvendige tankene selv. Det blir neste leksjon.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22364302 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67563099/9241 1868.