Nytt seniorpolitisk kraftsenter!

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) ble formelt etablert tirsdag 23. november 2010. De tre stiftende organisasjonene er Forsvarets Pensjonistforbund (FPF), Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og Seniorsaken.

Med dette er det etablert et nytt seniorpolitisk kraftsenter med klare visjoner for utvikling av et samfunn fritt for aldersdiskriminering. Andre organisasjoner som hovedsakelig organiserer seniorer eller pensjonister, oppfordres til å slutte seg til den nye organisasjonen. Målet er å bli et alternativ til Norges Pensjonistforbund med de samme rettigheter i forhold til myndighetene.

Pressemelding fra Seniorenes fellesorganisasjon (Sf)

Seniorens fellesorganisasjon (Sf) skal være partipolitisk uavhengig og har som formål å fremme økonomiske, sosiale og velferdsmessige saker som har betydning for de tilsluttede forbundene og organisasjonenes medlemsgrupper, motarbeide diskriminering av seniorer og være en sentral part i drøftelser med besluttende myndigheter. Godt over 40 000 medlemmer står bak den nye paraplyorganisasjonen.

Som daglig leder ble valgt Elisabeth Bødtker Larsen, tidligere ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet. Styret består av Arild Kristensen, Carl O. Bogevold og Tore Bjønnes, Forsvarets Pensjonistforening, Eli Vinje, Magne Helland og Ågåt Flaggstad, Landslaget for offentlige pensjonister og Harry Martin Svabø, Jan E. Jensen og Gerd Thorsen, Seniorsaken. Arild Kristensen, Forsvarets Pensjonistforening, ble valgt til leder.

Det ble etablert er arbeidsutvalg bestående av Elisabeth Bødtker Larsen, Arild Kristensen, Eli Vinje og Harry Martin Svabø.

Elisabeth Bødtker Larsen la i sin tiltredelseserklæring vekt på visjonen ”samarbeid for en verdig fremtid”, de store ressursene de tre organisasjonene besitter og betydningen av aktiv rekruttering av nye samarbeidspartnere.
For ytterligere informasjon: Landsforeningen for offentlige pensjonister: Forbundsleder Eli Vinje, telefon 22 42 22 55 – www.lop.no. Forsvarets Pensjonistforbund: Forbundsleder Arild Kristensen, telefon 23 09 33 56 – www.fpforb.no. Seniorsaken: Styreleder Harry Martin Svabø, telefon 22 121 890 – www.seniorsaken.no. Elisabeth Bødtker Larsen, 908 47 944.