Nyhetsbrev november 2009

Nyhetsbrev fra Seniorsaken 16. november 2009

Redigert av Audhild Freberg Iversen og Dag Bredal

Skal det bli lovlig å diskriminere seniorer?
Skal Norge bli ett av få vestlige land som ikke setter forbud mot aldersdiskriminering? I juni 2007 ble det oppnevnt et diskrimineringslovutvalg under ledelse av professor Hans Petter Graver. Utvalget har nå levert sin innstilling, som er sendt ut på høring. Innstillingen har en avgjørende mangel. Mens diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, rase og seksuell legning skal forbys, er diskriminering på bakgrunn av alder ikke tatt med i loven i det hele tatt.

Utvalget begrunner dette med at ”det oftere vil være saklig å forskjellsbehandle på grunn av alder, enn det som gjelder på andre grunnlag”. Denne påstanden er etter Seniorsakens mening noe av det mest usaklige som er fremkommet i en norsk offentlig utredning.

Graver-utvalgets argumenter mot et generelt forbud mot aldersdiskriminering er av prosessuell og domstoløkonomisk art. Man er redd for å få for mange dårlig begrunnede saker. Etter Seniorsakens oppfatning er heller ikke dette et holdbart argument. Vanskelige juridiske spørsmål bør ikke hindre en klar prinsipiell stillingtagen. Vi mener heller ikke at spørsmålet er så vanskelig som utvalget vil ha det til. Over hele den vestlige verden vedtas det i dag lover mot aldersdiskriminering. Der er det ingen som påstår at usaklig aldersdiskriminering er en vanskeligere juridisk nøtt å knekke enn usaklig kjønnsdiskriminering eller etnisk forskjellsbehandling. Tvert imot argumenteres det for nødvendigheten av at eldre og deres organisasjoner skal bli gitt nødvendig verktøy til å hjelpe samfunnet til å bryte med destruktiv vanetenkning. Skal Norge bli det eneste landet i vår del av verden som ikke vil beskytte eldre mot diskriminering? Svaret må bli nei!

Tilbudt jobb på direkten!
Yrkesdiskriminering av seniorer er et nasjonalt problem. Faller du ut av arbeidsmarkedet etter fylte 50 år, er det få veier tilbake. Helen Johanne Remborg (58) fikk imidlertid jobb med draghjelp fra NRK og Seniorsaken. Hun fikk fire jobbtilbud på direkten etter å ha opptrådt på radio sammen med Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken.

Helikopterpilotene tapte
En gruppe senior helikopterpiloter i CHC Helikopterservice AS saksøkte sin arbeidsgiver med påstand om at tariffbestemt fratredelse ved 60 år er aldersdiskriminering etter Arbeidsmiljøloven. Stavanger Tingsrett avgjorde saken i deres disfavør 16. januar 2009. Ankesaken, som gikk i Gulating Lagmannsrett, endte på samme måte 6. november 2009. Arbeidsgiver ble frikjent og seniorpilotene idømt saksomkostninger. Domspremissene lyder som et ekko fra en svunnen tid. Seniorer kan fortsatt diskrimineres i Norge – med loven i hånd.

Flagget til topps i Midtre Gauldal!
Mange nye medlemmer og ros til Seniorsaken fra folk i Midtre Gauldal!

Gamlehjemmet Budal Tjenestesenter i Midtre Gauldal er foreløpig reddet takket være innsats fra lokalbefolkningen og Seniorsaken. Da kommunen ville kaste ut 6 eldre fra gamlehjemmet sa lokalbefolkningen nei. Over 120 personer møtte opp for å protestere da kommunen 4. november hadde bestilt flyttebiler og drosjer. Det gjorde også TV2, NRK, Adresseavisen og lokalavisene. Saken fikk store oppsalg.

Ballangen enda en gang
Seniorsaken har fått en ny sak fra Ballangen kommune der sykehjemsplass er avslått, til tross for at behovet er veldokumentert. Denne gang gjelder det Hjørdis (75) som er dement, har problemer med vannlatingen og økende bevegelseshemming. Hun føler seg utrygg i leiligheten, trenger hjelp 24 timer i døgnet. Dessverre bor hun i en kommune som har underdekning på sykehjemsplasser. Ballangen kommune er et godt eksempel som viser at dagens politikk der sykehjem er et kommunalt ansvar, er feilslått. Kommunen har imidlertid inngått en avtale om at hun skal bli på sykehuset til de kan skaffe et tilbud i kommunen.

Protestaksjon og folkemøte i Harstad 17. november
Siste! Flere hundre personer har allerede skrevet under på protestlistene!

Seniorsaken oppfordrer alle harstadværinger til å komme på folkemøtet den 17. november i Grand Hotel Nordic, skrive under på protestlistene mot rasering av eldreomsorgen og bli med på showene på Olavsgården og Harstad Sykehjem.

Hva skjer med synet vårt i løpet av livet? Dette er temaet for Seniorsakens folkemøte i Harstad 17. november kl. 1800-2000. Stedet er Grand Hotel Nordic.

Kveldens foredragsholder er dr. Per Bjørn Stordahl, selv opprinnelig Harstad-gutt. Han vil fortelle om aldersrelaterte endringer og sykdommer som kan ramme synet, deriblant ”aldersrelatert makula degenerasjon”, AMD, som er doktorens spesialitet.

Andreas Lunnan og Kåre Jessen underholder. Andreas spiller piano og Kåre synger baryton. Begge lover mye prat og eksperimenter med lur og bukkehorn. Det er gratis adgang. I tillegg blir det kaffe og wienerbrød, spandert av Seniorsaken og samarbeidspartner Novartis.

Helgen forut for møtet vil Seniorsaken gjennomføre standsaksjoner flere steder i byen og legge ut protestlister mot nedskjæringer i eldreomsorgen i Harstad. Alle som har tenkt å bli gamle i Harstad oppfordres til å skrive under.

Andreas Lunnan og Kåre Jessen vil benytte oppholdet i Harstad til opptredener på Olavsgården Sykehjem 17. november klokken 1300 og på Harstad Sykehjem klokken 1430. I tillegg til beboerne og personalet vil showet være åpent for andre interesserte. Seniorsaken garanterer en trivelig stund med to muntre herrer.

Sammen med lokale medlemmer, vil Seniorsaken ha standsaksjoner i Harstad sentrum helgen før møtet. Vi trenger flere kampvillige nordlendinger i Seniorsaken. Møt frem!

En kalender å være stolt av
Snart vil du få en telefon fra oss og bli tilbudt vår egen Seniorkalender for neste år. Ta godt i mot den. Den vil være helt annerledes enn alle andre kalendre – en kalender du kan være stolt av å ha på veggen.

Seniorkalenderen vil på en elegant og morsom måte vise hvorfor vi kan være stolte av å være seniorer. Seniorkalenderen vil være et viktig bidrag til å drive Seniorsaken videre, og gjøre oss i stand til slåss for de sakene vi har påtatt oss: Bygge opp stolthet hos alle seniorer. Fjerne alle aldersgrenser. Fjerne aldersdiskriminering i arbeidslivet. Sikre garantert sykehjemsplass for alle som trenger det. Synliggjøre eldre som ressurs. Du vil også kunne få kjøpt Seniorkalenderen ved vårt sekretariat i Bygdøy Allé 5 i Oslo og gjennom våre lokalforeninger. Den kan bestilles via Internett ved å sende en mail til post@seniorsaken.no med navn og adresse. Prisen er kroner 295,- (inkl. moms).

Julestemning på Oslos sykehjem
Oslo Kommune har engasjert Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse til å lage julestemning på 40 av Oslos sykehjem. I løpet av 20 dager i november og desember skal de to musikalske herrer synge og spille julesanger for beboere og deres pårørende. De har tatt mål av seg til å gjennomføre to show om dagen, det første klokken 1200 og det andre klokken 1700. Seniorsaken håper at mange pårørende vil delta og at arrangementet vil resultere i et stort antall nye medlemmer.

Gi et medlemskap i Seniorsaken som julegave!
Har du problemer med å finne ut hva du skal gi som julegaver i år? Har mottageren fylt 50 år, er svaret enkelt: Gi et medlemskap i Seniorsaken! Enkeltmedlemskapet koster kroner 390 og byr på en lang rekke fordeler som 6 utgaver av Seniormagasinet, månedlig nyhetsbrev som e-post, gratis juridisk rådgivning, støtte, rådgivning og assistanse i vanskelige situasjoner i forhold til arbeidsgiver og offentlige helse- og omsorgsgivere. Medlemmene har også mulighet til å delta i våre arrangementer, reiser og cruise og vil få tilbud på gunstige varer og tjenester. Som medlem av Seniorsaken er du aldri alene!

Syng julen inn med DaCapos sangbok
Da Capos julesangbok for allsang og moro, er klar for sang. Boken, med en personlig hilsen fra Vidar Lønn-Arnesen og Phillip Kruse kan du få kjøpt på Seniorsakens Julecruise til København, over disk i Seniorsakens sekretariat, eller per post. Spesialpris for Seniorsakens medlemmer er kroner 250,- pluss porto.

Kom i form med Seniorsaken og SATS!
Bli med på årets trimkampanje: Seniorsaken har per i dag ca. 600 medlemmer som trener på SATS, vi skal bli flere. Seniorsaken inviterer alle sine medlemmer som bor i nærheten av et SATS-treningssenter til å starte med fysisk trening. Seniorsaken har en meget gunstig avtale med S.A.T.S. som ikke bare gir rimelig trening, men som åpner for et nytt og bedre liv. Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir deg som er medlem i Seniorsaken store fordeler når du trener på et av SATS` 35 sentre over hele landet. For bare kroner 290,- i måneden kan du trene så mye du vil frem til klokken 16.00 på hverdager og så lenge du vil i helgene. Prisen gjelder et lokalt formiddagsmedlemskap. Begynn å trene nå!

Seniorsaken Drammen protesterer mot omsorgskutt i Nedre Eiker kommune
Seniorsaken Drammen og Buskerud protesterer overfor Nedre Eiker kommune mot brutalt omsorgskutt.

Mange bekymret for svineinfluensaen
Mange bekymrede har kontaktet Seniorsaken i anledning vaksineringsprogrammet mot svineinfluensa. Myndighetenes prioriteringsplan, har vært forvirrende og praktiseres ulikt. Seniorsakens holdning har vært å akseptere at de statistisk sett mest utsatte gruppene må vaksineres først. Her gjelder den samme parole som man praktiserer til sjøs når liv står på spill – Kvinner og barn først. Risikoen for å bli smittet som eldre, er relativt mye mindre enn for de fleste andre grupper, det er derfor rimelig at friske eldre må vente. Skulle vi seniorer presse oss frem i køen, ville det snart oppstå en generasjonskonflikt som vi ikke vil være tjent med som gruppe. På den annen side må risikoutsatte eldre ha høy prioritet. Her har mange fastleger innsett dette, og gitt vaksine. En klarere holdning fra myndighetenes side hadde vært en fordel, ettersom det kunne ha avverget unødvendig frykt.

Nytt malerkurs i Provence 12-19. September 2010
Bli med billedkunstner ANNHILD på maletur til Provence 12.-19.sept. 2010
Har leid en hel 250 år gammel vingård i hjertet av vindistriktet Le Var like ved Le Luc. Folk melder seg på fort. Pris 4200,- pr. deltager.Inkl. i den prisen: Malekurs, overnatting, sengetøy og håndklær, velkomstmåltid, 1 frokost, tur/retur flyplass fra Nice (kjøretid 1 time) og ettervask. Ikke inkl.: Flyreise (ca. 2800-3000 m/SAS tur/retur hvis du bestiller nå!), øvrige måltider, mulig en gourmetkurs en kveld og 2 utflukter.
Ønsker mer info med foto mail til info@annhild.no eller ring 97780985.
Velkommen!

MALEKURS på Aker Brygge og Årvoll Gård fast i Oslo vår og høst.
Reiser gjerne til deg/dere med latter og maling.
Kunstreiser… forløpig kun i Provence.

Seniorsaken Sarpsborg lanserer besøkstjeneste
Styret i Seniorsaken Sarpsborg ved helsepolitisk talsmann, Per Bjørnstad, vil starte besøkstjeneste for eldre medøkonomisk støtte fra kommunen.

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum
Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag inviterer til møte i Peisestua i Gjerdrum bo- og behandlingssenter, tirsdag 24. november Kl 19.00. Tema: ”Tilgjengeligheten ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter”. Opplesning ved Bodil. Informasjonsutveksling. Kaffespleis. Alle er hjertelig velkommen.

Trening med Seniorsaken Kristiansand
Seniorsaken Kristiansand tilbyr rimelig trening på to av de beste treningssentrene i byen Kristiansand – på hver sin side av sentrum. Her er parkeringsplassene gode.

Trivsel Treningssenter på Lumber i Vågsbygd: Gratis trening frem til nyttår. Egen instruktør to dager i uken – tirsdag og torsdag fra kl 12.00 til 14.00. Du kan trene sammen med en gruppe eller alene. Alt vil bli lagt til rette slik at du vil føle deg vel – enten du er frisk og kjekk eller sliter med et eller annet fysisk problem. Her er det gode fagfolk. Fra 1. januar 2010 betaler du kr 289,- per måned hvis du binder deg for ett år. Du kan også begrense det til et halvt år. Da koster det kr 1.700,- i en engangssum.

Spicheren på Gimle – ved UiA: Gratis trening frem til nyttår. Spicheren er byens største og kanskje mest moderne treningssenter. De stiller med en egen instruktør to dager i uken fra 10.00 – 13.00. De hjelper både gruppen og hver enkelt med trening og trivsel på Spicheren. Fra 1.ste januar er prisen per måned 333,- på dagtid og i helgene. Spicheren har svømmebasseng og mange tilbud som blir tilgjengelig for oss i Seniorsaken.

Påmelding og spørsmål til Leif tlf 926 50468 eller Elsa tlf 934 87505

Nytt styre i Seniorsaken Bergen
På ekstraordinær generalforsamling 21. Oktober ble det valgt nytt styre i Seniorsaken Bergen.

Leder: Berit Berge, Epost: bergeberit@hotmail.com. Nestleder: Mette H. Devold. Styremedlemmer: Erik Hamre, Odd Himle. Vara: Ingrid Kløve. Aktivitetsleder: Einar Nielsen.

Seniorsaken Gjøvik ble nektet appell på Eldredagen
Ledelsen i Gjøvik kommune nektet Seniorsaken Gjøvik å holde appell på Eldredagen. En forklaring er at kommunen vil gjennomføre store nedskjæringer i antall sykehjemsplasser, og at man ikke ønsket kritikk. 4 plasser ble nedlagt på selve Eldredagen 1. oktober. Ved juletider feirer kommunen med å legge ned 18 plasser. Kommunestyret har med stort flertall vedtatt å legge ned 79 sykehjemsplasser og erstatte disse med omsorgsboliger.

Seniorsaken Kristiansand inviterer til Julebord 3. desember
Mange enslige eldre og andre blir ikke invitert til julebord lenger. Det vil vi gjøre noe med og inviterer til hygge og god mat for en relativt rimelig penge. Vi håper riktig mange melder seg på for maten er glimrende og vi skal sørge for at stemningen blir høy. Julebordet annonseres i avisen.

Julemøte i Seniorsaken Kongsberg
Seniorsaken Kongsberg inviterer til Julemøte: torsdag 3.desember 2009; Julemøte m/oppsummering av året. Og vær alle hjertelig Velkommen.

Julecruise til København 29. november – 1. desember er overbooket!
Mulighetene til å komme med på dette cruiset er nå små, langt over 200 har meldt seg på. Det blir noen endringer i programmet: Inge Lønning (H)og Odd Grann kan dessverre ikke være med. Administrerende direktør Åsmund Lunde i Senter for Seniorpolitikk, vil imidlertid kåsere om seniorer og arbeidsmarkedet. Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen vil være tilgjengelig for å gi juridiske råd. Likeledes blir Judith-Karin Adolfsen, BN Bank, også med til København. Hun vil være kunne orientere om SeniorLån. Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse vil synge julen inn.
Påmelding: til DFDS på telefon 21 62 10 00 og oppgi turkode ”Seniorsaken”.

Bli med Seniorsaken til Tyrkia i 2010!
Fantastisk helse- og omsorgstilbud i Belek, Tyrkia. Ideelt og meget komplett feriested.

Seniorsaken vil i samarbeid med Scandinavian Life Center (SCL) v/ Trygve J. Willersrudgjennomføre to turer i 2010. Den første starter 10. april og du kan velge mellom 9 eller 14 dager. Prisavslag for Seniorsakens medlemmer. Fly bestilles av den enkelte eller via våre samarbeidende turoperatører. For å få god pris, er det viktig å være ute i god tid. Henvendelserom turene rettes til Trygve J. Willersrud påtelefon 67 06 13 70, mobil 911 24 007 eller mail slctrygve@live.no

Turkode: Seniorsaken. Se forøvrig: www.slcnorge.no

”Stardust” i Oslo Konserthus
Stjernedryss og overflod av musikkglede er hva Claus Dahl lover oss i sin store avskjedskonsert i Oslo Konserthus 5. desember 2009 klokken 1800. Konserten er tilegnet Seniorsaken og en trygg og verdig alderdom. Eventuelt overskudd går til Hospice Lovisenberg og Fransiskushjelpen

Foredragsaftner på Frogner Hovedgård
Claus Dahl holder foredrag på Frogner Hovedgård (Bymuseet) følgende lørdager kl. 1300.

”Kjenn ditt land” (Lørdag 12. desember.) ”De fire Bernadotter” (Lørdag 28. november).


Arrangementer

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

17. november
Kl 18.00 – 20.00. Folkemøte i Harstad.
Hva skjer med synet vårt i løpet av livet? Dette er temaet for Seniorsakens folkemøte i Harstad. Stedet er Grand Hotel Nordic. Kveldens foredragsholder er dr. Per Bjørn Stordahl, selv opprinnelig Harstad-gutt. Han vil fortelle om aldersrelaterte endringer og sykdommer som kan ramme synet, deriblant ”aldersrelatert makula degenerasjon”, AMD, som er doktorens spesialitet.

Kl 13.00 Olavsgården sykehjem. Andreas Lunnan og Kåre Jessen underholder

Kl 14.30 Harstad sykehjem. Underhodning v/Lunnan og Jessen

24. november
Kl 18.00 Medlemsmøte i Seniorsaken Gjøvik, på Frivillighetssentralen i Gjøvik. Audioingeniør John Seim vil orientere, vise og demonstrere alle typer hørselshjelpemidler. Det vil bli underholdning og servering. Ta med venner og kjente!

24. november Kl 19.00 Medlemsmøte i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum. Tema: ”Tilgjengeligheten ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter”. Opplesning ved Bodil. Informasjonsutveksling. Kaffespleis. Sted: Peisestua i Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Alle er hjertelig velkommen

28. november
Kl. 13.00
på Frogner Hovedgård. Claus Dahl holder foredrag over temaet ”De fire Bernadotter”

29. november -1. desember.
Seniorsaken inviterer tiljulecruise til København.

3. desember
Seniorsaken Kristiansand arrangerer julebord for medlemmene.

3. desember
Seniorsaken Kongsberg inviterer til julemøte. m/oppsummering av året. Alle er hjertelig velkomne!

5. desember
Kl 18.00 Claus Dahl og Seniorsaken inviterer til show ”Stardust” i Oslo Konserthus.

12. desember
Kl 13.00.
Claus Dahl holder foredrag over temaet ”Kjenn ditt land”.


De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”, og vi ser en tydelig effekt av dette. Mange av våre medlemmer – som ikke er medlemmer av lokallag – sender oss tilbakemeldinger, og gir gode innspill til saker vi bør ta opp – både av lokal og allmenn interesse. Dette er nyttige innspill – som vi takker for – og ber dere fortsette.

Vi håper etter hvert at ”Nyhetsbrevet” kan bli et nyttig tilskudd til ”SENIOR 50+” med tanke på oppdatering av hva som skjer rundt i lokallagene og kunngjøring av planlagte arrangementer.

Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no

Vennlig hilsen fra

SENIORSAKEN – www.seniorsaken.no