Nyhetsbrev mars 2011

Nyhetsbrev fra Seniorsaken

Nasjonal aksjonsdag 16. mars!
Parolen er: Sykehjemsplass når man trenger det! Velg seniorer til kommunestyret, meld deg inn i Seniorsaken nå! Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten skal ha stand på CC Gjøvik fra 10.00-14.00. Seniorsaken Bergen skal ha stand på Torgalmenningen kl 1100 – 1230, samt kjøpesentret Lagunen ca 1300 – 1600/1700. Seniorsaken Ullern har stand på CC Vest. Seniorsakens sekretariat har stand utenfor våre lokaler i Bygdø allé 5 der vi stiller med kaffe, vafler, flyveblad og plakater. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke anledningen til å verve venner og kjente!

Nye regler for boligbeskatning
Som kjent har vi fått nye regler for boligbeskatning med nye ligningstakster. Den bolig du bor i kategoriseres som primærbolig, med en lavere takst, men dersom du skulle eie en leilighet i tillegg blir denne definert som sekundærbolig med langt høyere takst. Men pass på: Her er et eksempel på en(forhåpentligvis utilsiktet konsekvens) av de nye skattereglene: En klient kontaktet Seniorsaken for hjelp. Hennes ektefelle hadde fått varig opphold på sykehjem og ble i Folkeregisteret registrert som fast bosatt på sykehjemmets adresse. Han sto imidlertid som hjemmelshaver til deres felles bolig de siste 50 år (det er ofte mannen som står som hjemmelshaver i vår generasjon, selv om det er felleseie), og den boligen som hans ektefelle fortsatt bodde i var plutselig blitt sekundærbolig med langt høyere takst, høyere formue og en betydelig øket formuesskatt. Så pass på, sjekk skattekortet dersom en av ektefellene skulle bo fast på sykehjem!

SAS-ledelsen kjente til seniormobbing
Seniorpilotene i SAS har gjennom flere år vært utsatt for ekstrem mobbing fra yngre kolleger. Denne mobbingen har vært kjent av ledelsen i SAS, uten at det er tatt affære. Høsten 2008 bestemte SAS seg tvert imot til å si opp alle flygere eldre enn 60 år.

Det var i 2005 lovgivningen åpnet for at piloter kan fortsette i arbeidet frem til fylte 65 år, flere benyttet seg av muligheten. Da SAS høsten 2008 hadde behov for å redusere antallet flygere, sa imidlertid selskapet opp samtlige flygere som hadde fylt 60 år – til tross for at det var inngått tariffavtaler som tilsa at SAS, ved nedbemanning skulle si opp flygere som hadde kortest ansiennitet i selskapet. Saken behandles nå i Høyesterett 15. til 18. mars.

Seniorsaken er av den oppfatning at en høyesterettsdom som fremtrer som prejudikat for at bedrifter med problemer kan si opp sine senioransatte en bloc med henvisning til at de har sine pensjoner, vil være en legitimering av fortsatt eldrediskriminering og et stort tilbakeskritt ikke bare for seniorer i arbeidslivet, men for en fremtidsrettet økonomi og den politisk forankrede visjonen om et aldersnøytralt samfunn.

Regjeringen snudde under direkte sending
Legeforeningen og Seniorsaken vant frem med protesten mot rasjonering av helsetjenester for folk over 80 år. Regjeringen snudde under direktesending i Dagsnytt 18 tirsdag 15. februar. Debatten mellom Legeforeningens president Torunn Janbu, Seniorsakens Tore Henning Larsen og statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) fra Helse og sosialdepartementet, var nesten uvirkelig og ble historisk. Regjeringen ga etter på alle punkter og sendingen løste seg opp i et bredt smil.

Drammen kommune tok utfordringen!
Seniorsaken utfordret Drammen kommune med hensyn til å finne sykehjemsplass for Mossa Herstad (f. 1922). Pleie- og omsorgssjef Sven Pedersen tok utfordringen og sørget for at den gamle damen fikk plass med øyeblikkelig virkning. Seniorsaken gratulerer pleie- og omsorgssjefen og Drammen kommune for resolutt handling og vilje til å vise medmenneskelighet i en vanskelig situasjon både for Mossa Herstad og hennes familie.

Seniorsaken Spania har fått interimsstyre
Seniorsaken Spania har holdt det første interimsstyremøte. Styremedlemmer er John Haavardsholm, sykepleier og driver et hyggelig hjem for eldre, tlf 0034 965894070/ mobil 619 274 038, e-mail Villativoli@telefonica.net, Hanne M. Rosen, pensjonist tidligere rektor, Tlf 0034 966864461/ mobil 687 201 497, e-mail hanne-rosen@hotmail.com. Gunnar E. Lund er sekretær, e-mail gelund@wipred.com, tlf 0034 966 814 246. Randi Heggertveit er leder, tlf. 0034 965 890 865/mobil 678 672 369, e-mail elefanten@gmail.com.

Ta i bruk hjemmesiden www.seniorsaken.no
Seniorsaken har en egen hjemmeside som fortløpende blir oppdatert. Her vil du finne nyheter om vårt arbeid, høringsuttalelser og dyptgående informasjon om ulike temaer. Fra Seniorsaken sentralt og lokallagene. Du vil også få nyheter fra våre samarbeidspartnere og annonsører. Jo oftere du klikker deg inn på siden, jo mer attraktiv blir den som informasjons- og annonsemedium. Husk også på at Seniorsaken er på Facebook. Der er det også mulig å legge inn kommentarer og synspunkter.

Vervekontor etablert i Seniorsaken Sarpsborg
Styret i Seniorsaken har bevilget midler til opprettelsen av et regionalt vervekontor i regi av Seniorsaken Sarpsborg. Dette er etablert i Glenghuset i Sarpsborg sentrum og har vært klart fra 1. mars. Beliggenheten er ideell, tett opp til bussterminalen og Sarpsborgs best besøkte handelssenter. I åpningsfasen vil det være betjent tre dager i uken fra 1100-1400. Arbeidet vil bli koordinert med øvrige verveaktiviteter. Hvis virksomheten i Sarpsborg blir en suksess, kan det bli aktuelt med flere regionale vervekontorer.

Vil du bli med i Seniorsakens verveteam?
Seniorsaken ønsker å bygge opp et eget verveteam i lokalene i Bygdøy allé 5, 0257 Oslo. Vi søker derfor etter voksne personer som liker mennesker, er engasjert i Seniorsakens arbeid og godt kan tenke seg å selge medlemskap over telefon. Opplæring vil bli gitt. Stillingene er basert på fleksibel arbeidstid og avlønnes etter avtale. Du er hjertelig velkommen til å bli med i et trivelig og hektisk miljø. Vi vil også vurdere å gjøre avtaler med ververe andre steder i landet, som kan arbeide hjemmefra. Henvendelse og søknad til daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22 121 894 eller thl@seniorsaken.no.

Ny utgave – Kjøp Seniorhåndboka 2011!
”Seniorhåndboka 2009” ble en suksess. Hele opplaget ble utsolgt! Nå er den her igjen fullt oppdatert på dine velferdsrettigheter og med mange nye og informative artikler om juss, økonomi og helse. ”Seniorhåndboka 2011” vil være i salg fra medio mars – men du kan allerede nå sikre deg et eksemplar ved sende en E-post til seniorsaken@seniorsaken.no merket ”Seniorbok 2011” med navn og adresse. Prisen er kroner 100. Ved forsendelse kommer det porto og ekspedisjonsgebyr i tillegg. Faktura følger med. Boken kan også kjøpes i våre sekretariat i Bygdøy allé 5 eller gjennom våre lokallag.

Folkemøte om syn i Drammen 9. mai
Hva skjer med synet vårt i løpet av livet? Seniorsaken og Novartis inviterer til folkemøte i Drammen, Union Scene mandag 9. mai kl 1700. . Gratis informasjonsmøte: foredragsholder dr. per Bjørn Stordahl, overlege og en av landets fremste øyespesialister forteller om øyesykdommer og legger særlig vekt på aldersrelatert makula degenerasjon (AMD). Møteleder: Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken. Underholdning: DaCapo-show med Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse. Vi spanderer kaffe og vafler før møtet. Vær tidlig ute! Ta gjerne med venner og kjente!

”Seniorøkonomi Cruise” til Kiel 22-24. mai
Seniorsaken inviterer i samarbeid med Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og Forsvarets pensjonistforbund (FPF) til ”Seniorøkonomi Cruise”.

På konferanseprogrammet står:
”Utsiktene for seniorens økonomi” v/Ludvig Sandnes, mannen bak salget av Orkla til China National Bluestar. Sandnes har mer enn 30 års erfaring fra kapitalforvaltning og ledelse i Statoil, DnC, og Orkla Borregaard.

”Skattelegging av seniorer” v/ Erling Ree-Pedersen, tidligere skattedirektør og aktiv motstandmann under 2. verdenskrig.

”Hva skjer med våre pensjoner?” v/ Carl O. Bogevold, nestleder i Forsvarets pensjonistforbund.

Alt inkludert: Konferanse, show, buffet m/vin og kaffe avec, frokost, tre retters Cruisemeny med vin og kaffe avec. Pris 2495,-.

Informasjon og påmelding – ring Color Line i dag på telefon 810 00 811. Oppgi bookingkode 4009/Seniorsaken.

Møte om urologiske sykdommer på Bærum sykehus 5. april
Seniorsaken i samarbeid med NOFUS (Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens) inviterer til et åpent møte på Bærum sykehus tirsdag 5. april kl. 19.00.

Program:
Seksjonsoverlege ved urologisk seksjon, Bærum sykehus Reza Zaïre: Blærekreft.
Professor dr. philos. Kari Bø, Norges Idrettshøyskole: Konservativ behandling av urinlekkasje hos kvinner – bekkenbunnstrening.

Pause:
Kaffe, wienerbrød og boller. Demonstrasjon av hjelpemidler ved urinlekkasje ved Bandagist og Ecomed. Muligens orientering om preparatet Vesicare ved Astella. Orientering om Nofus og Seniorsaken. Photocure som også er sponsor, blir omtalt i forbindelse med foredraget om blærekreft. Møtet slutter kl. 21.00 -21.30

Bli med Seniorsaken og opplev ”Den farligste mann i Chicago!”
Bli med Vidar Lønn-Arnesen og Tore Henning Larsen og opplev ”Dickie Dick Dickens” på Oslo Nye Teater! Vidar og Tore Henning satt begge i sin tid klistret til radioapparatet og hørte om den farligste mannen i Chicago og hans yndige venninne Effi Marconi. Nå skal de endelig treffe dem! Spesialpris for Seniorsakens medlemmer. Ordinærpris kr 345,-. Seniorsaken kr 250,-. (Bestillingskode Seniorsaken). Onsdag 30. mars 2011. Forestilling starter kl 19.00
Forestillingen spilles på Oslo Nye – Centralteatret i Akersgata 38. Vorspiel fra kl 1700.
BESTILLING: tlf. 22 34 86 80 (mand. kl. 9-16, tirsd.-fred. kl. 9-18.30, lørd. kl. 10-17), 815 33 133 eller på Posten.
Ring og bestill i dag!

Få gratis ukeskort på SATS
Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet. Opplys at du er medlem av Seniorsaken.

Folkemøte og Da Capo-show i Seniorsaken Harstad
25. mars inviteres til folkemøte i Seniorsaken Harstad. Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse underholder. Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø holder appell. Alle er velkomne!

Seniorsaken er Bingo!
Bingoentreprenører må være tilknyttet frivillige organisasjoner. City Bingo i Oslo har derfor tatt kontakt med Seniorsaken for å forhøre seg om mulighetene for et samarbeid. City Bingo har drevet i mange år, og har hele tiden tilpasset seg myndighetenes krav til spilleautomater og lokaler. Erfaringene fra andre organisasjoner som har samarbeidet med City Bingo er gode. Seniorsakens styre har følgelig svart positivt på forespørselen som gjelder et nytt lokale i Osterhaugsgaten 7. Seniorsaken kan forvente at samarbeidet gir et positivt økonomisk tilskudd til vår virksomhet.

Odd Grann valgt til leder for Oslo sentrale eldreråd
Seniorsakens Odd Grann er valgt til leder for Oslos sentrale eldreråd. Det sentrale eldreråd er et rådgivende organ for byråd og bystyre i saker som angår levekår for eldre i Oslo kommune.

Nå kan du kjøpe Seniorjakken
Seniorsaken har fått produsert noen flotte jakker med Seniorsakens logo. Du kan nå kjøpe Seniorjakken for NOK 500 (+ porto ved forsendelse) ved henvendelse til Seniorsakens sekretariat på telefon 22 121 980.

Gave til Seniorsaken
Medlem Ulf Jul Larsen har gitt Seniorsaken en gave på NOK 3.000,- som vil bli tillagt Seniorsakens SOS-fond. Seniorsaken takker hjerteligst for gaven som vil komme godt med i vårt arbeid.

Musikkaféen på Schafteløkken
Utrettelige Turi Wang Ljunqvist er stadig innom Seniorsaken for å reklamere for «Musikk-kafeen» på Schafteløkken. Der holder Seniorsenteret på Frogner til, og der arrangeres det Musikk-kafé den siste søndagen hver måned fra klokken 12.00. – Vi inviterer både hjemmeboende og sykehjemsbeboere i alle bydeler, gjerne med pårørende eller pleiere. Alle er hjertelig velkommen, sier Turi, og legger til at det koster en femtilapp, men da får man deilig hjemmebakst og kaffe på kjøpet. Aktuelle datoer i 2011: 27/3, 29/5, 28/8, 25/9, 30/10, 27/12

Årsmøte i Seniorsaken Arendal
Seniorsaken Arendal skal ha årsmøte 23. mars.

Medlemsmøte i Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal
Medlemsmøte/åpent møte i Badebakken i Eidsvoll torsdag, den 28. april kl 1800. En representant fra NAV vil orientere om ”Den nye pensjonsreformen.” Muligheter til spørsmål og avklaringer.

Aktiviteter i Seniorsaken Vestre Aker
Torsdag 24. mars avholdes aktivitetsdag med stands på Røa – og Vinderensentret kl 12.00 – 14.00.
Onsdag 24. mai (tentativt kl 18.00). Åpent møte med ordførerkandidatene i Oslo, i Vestre Aker bydel.
Torsdag 25. august kl 13.00 på Vinderen Seniorsenter: «SENIORSAKEN OG SENIORENE I VESTRE AKER», ved styreleder i Seniorsaken Harry Martin Svabø.
Onsdag 31. august kl 12.00 på Røa Eldresenter: «SENIORSAKEN OG SENIORENE I VESTRE AKER», ved styreleder i Seniorsaken Harry Martin Svabø.
Onsdag 31. august: Aksjonsdag med paneldebatt med førstekandidaten til de partier som er representert i Bydelsutvalget for Vestre Aker (BUVA). Tema: Har bydelspolitikerne i Oslo noe reell makt og innflytelse?

Årsmøte i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum
Onsdag 16. mars kl.18.00 i Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Gardermovegen 38, Jessheim. Enkel servering. Etter årsmøtet vil advokat Audhild Freberg Iversen fra Seniorsakens Juridiske rådgivningstelefon orientere om aktuelle juridiske saker for seniorer.

Årsmøte i Seniorsaken Rogaland
Onsdag 16. mars 2011 kl 1800 i Mossiges Minde, Solaveien 58 Sandnes. Alle hjertelig velkommen. Tema: ”Hvor er hjelpen når vi trenger den? Når kontakter vi 113? Hvordan bør kommunenes akutthjelp fungere? ”Underholdning: Stavanger Søemanns forening Shantygruppe. Årsmøte: Årsrapport, regnskap, årsplan 2011, valg. Enkel bevertning. Inngangspenger kr 50.

Årsmøte og møteplan for Seniorsaken Harstad
Onsdag 23. mars: Seniorsaken avholder årsmøte på Sama aktivitetssenter kl 18.30. Vanlige årsmøtesaker. Medlemmer og sympatisører er hjertelig velkommen. Salg av kaker og kaffe. Underholdning.

Fredag 25. mars: Åpent møte i aulaen på Heggen videregående skole kl 19.00. Styreleder i Seniorsaken, Harry Martin Svabø, foredrar om utfordringer i seniorlivet. Etter kaffepausen og eventuelle spørsmål og diskusjon, fyrer Vidar Lønn Arnesen og orkesterleder Philip Kruse løs med et forrykende Da Capo-show, allsang og moro. Billetter kr 100,-. Hjertelig velkommen!

Årsmøte i Seniorsaken Bergen
Torsdag den 31. mars kl. 19.00 – 21.30 i kantinen i Bergen Rådhus.

Årsmøte og møteplan for Seniorsaken Ullern
17. mars. Årsmøte i Seniorsaken Ullern Kl 18.00. Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om et samarbeidsprosjekt med Seniorsaken Vestre Aker med mål å få etablert et demensteam i bydelene. Et slikt team vil bidra til å optimalisere behandling og omsorg. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschausséen 111D.

28. april kl. 18.00: Profesjonell frivillighet. Seniorsaken Ullern og Ullern Frivillighetssentral har innledet et samarbeid for å utnytte profesjonell kompetanse blant våre medlemmer i frivillig arbeid. Esther Marie Lier (leder Ullern Frivillighetssentral) og Arne Gausel (styremedlem Seniorsaken Ullern) vil orientere. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschausséen 111D.

Arrangementer 2011

Mars 16
Aksjonsdag i forbindelse med kommunevalget 2011. Stand og andre aktiviteter i flere lokallag samt i regi av sekretariatet i BA5.
Mars 16
Årsmøte i Seniorsaken Ullensaker Nannestad og Gjerdrum. kl.18.00 på Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Gardermovegen 38, Jessheim. Enkel servering. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen 01.03.11. Etter årsmøtet vil advokat Audhild Freberg Iversen fra Seniorsakens Juridiske rådgivnings telefon orientere om aktuelle juridiske saker for seniorer.
Mars 16
Åpent møte – Årsmøte, Seniorsaken Rogaland. kl 18.00 Mossiges Minde, Solaveien 58 Sandnes. Alle hjertelig velkommen. Tema: Hvor er hjelpen når vi trenger den? Når kontakter vi 113? Hvordan bør kommunenes akutthjelp fungere? Underholdning: Stavanger Søemanns forening Shantygruppe. Årsmøte: Årsrapport, Regnskap, Årsplan 2011, Valg. Velkommen! Enkel bevertning. Inngangspenger kr 50.
Mars 17
Seniorsaken Ullern arrangerer årsmøte kl. 18.00. Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om et samarbeidsprosjekt med Seniorsaken Vestre Aker med mål å få etablert et demensteam i bydelene. Et slikt team vil bidra til å optimalisere behandling og omsorg. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschausséen 111D
Mars 22
Årsmøte i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten. Kl: 18:00-20:00 på Frivilligsentralen, Gjøvik. Program: Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, meldes styret v/ Gurli Skattum innen 11.mars 2011. Fordrag: Kveldens foredragsholder er forfatter av boken » Hva skjer i Norge» Tove Steinbo. Enkel bevertning.
Mars 22
Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal. Årsmøte kl. 1900 i Badebakken, Eidsvoll. Etter årsmøtet vil Anne Grete Sveen holde foredrag over tema: ”Viktigheten av riktig kosthold for eldre”. Enkel servering.
Mars 23
Årsmøte i Seniorsaken Arendal.
Mars 23
Seniorsaken Harstad avholder årsmøte på Sama aktivitetssenter kl 18.30. Vanlige årsmøtesaker. Medlemmer og sympatisører er hjertelig velkommen. Salg av kaker og kaffe. Underholdning.
Mars 24
Seniorsaken Vestre Aker med aktivitetsdag med stand på Røa og Vindernsentret kl. 1200-1400.
Mars 25
Seniorsaken Harstad: Åpent møte i aulaen på Heggen videregående skole kl 19.00. Styreleder i Seniorsaken, Harry Martin Svabø, foredrar om utfordringer i seniorlivet. Etter kaffepausen og eventuelle spørsmål og diskusjon, fyrer Vidar Lønn Arnesen og orkesterleder Philip Kruse løs med et forrykende Da Capo-show, allsang og moro. Billetter kr 100,-. Hjertelig velkommen!
Mars 30
Bli med Seniorsaken og opplev ”Dickie Dick Dickens” på Oslo Nye Teater!
Mars 31
Årsmøte i Seniorsaken Bergen, kl. 19.00 – 21.30 i kantinen i Bergen Rådhus. Vanlige årsmøtesaker. Kulturelt innslag. Kaffe og tebrød. Informasjon om den nye paraplyorganisasjonen, Seniorenes fellesorganisasjon, som Seniorsaken er en del av ved Harry Martin Svabø. De som ønsker det kan få årsmøtepapirene tilsendt ved henvendelse til Berit Berge, tlf. 99 32 54 19, e-post: bergeberit@hotmail.com. Papirene er tilgjengelig fra 01.03.2011. Vel møtt!
Mars 31
Seniorsakens ”Vikingtokt” til Tyrkia. (Avreise 1.)
April 2
Seniorsakens ”Vikingtokt” til Tyrkia (Avreise nr. 2).
April 5
Seniorsaken i samarbeid med NOFUS (Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens) inviterer til et åpent møte på Bærum sykehus kl. 1900.
April 28
Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten arrangerer kl.18:00- 20:00 Temamøte om Alzheimer, på Frivilligsentralen, Gjøvik. Foredragsholder er psykiater Oskar H. Sommer. Enkel bevertning.
April 28
Medlemsmøte/åpent møte i Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal, i Badebakken, Eidsvoll torsdag, den 28.april kl 1800.
April 28
Seniorsaken Ullern arrangerer møte om Profesjonell frivillighet kl. 18.00. Frivillighetssentral har innledet et samarbeid for å utnytte profesjonell kompetanse blant våre medlemmer i frivillig arbeid. Esther Marie Lier (leder Ullern Frivillighetssentral) og Arne Gausel (styremedlem Seniorsaken Ullern) vil orientere. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschausséen 111D.
Mai 9
Folkemøte i Drammen om syn, Union Scene kl 1700.
Mai 22-24
”Seniorøkonomi Cruise” til Kiel Seniorsaken inviterer i samarbeid med Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og Forsvarets pensjonistforbund (FPF) til ”Seniorøkonomi Cruise”.
Mai 24
Seniorsaken Vestre Aker holder åpent møte med ordførerkandidatene i Oslo i Vestre aker bydel.
Mai 26
Åpent møte, Vestre Aker. TEMA: Foredrag med en seniorpolitiker.
Mai 30, 31
Seniorcruise for sykehjemsbeboerne i Oslo.
Mai 31
Seniorsakens landsmøte 2011 i Oslo
August 25
Åpent møte i Seniorsaken Vestre Aker i vinderen Storsenter kl. 1300, ”Seniorsaken og seniorene i Vestre Aker”, foredrag ved styreleder i Seniorsaken Harry Martin Svabø.
August 31
Aksjonsdag med åpent møte i Seniorsaken Vestre Aker i Røa Eldresenter. Foredrag av Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø, ”Seniorsaken og seniorene i Vestre Aker”. Paneldebatt med førstekandidatene til de partier som er representert i bydelsutvalget for Vestre Aker. Tema: Sykehjem, demensomsorg og seniortrim. ”Har bydelspolitikerne noen reell innflytelse?”
August 31
Seniorsakens nasjonale aksjonsdag foran kommunevalget.
Oktober 1
Den internasjonale eldredagen
Desember 4-5
Seniorsakens Julecruise til København.

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”. Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no. Hvis du ikke vil ha Nyhetsbrevet, vennligst send en e-post til seniorsaken@seniorsaken.no og be om at utsendelsen stoppes.