Nyhetsbrev mars 2010

Nyhetsbrev fra Seniorsaken 17. mars 2010

Full seier i Drammen – syk og utrygg 88-åring ble ikke sendt hjem!

Ruth Karoline Schinnes (88) ble ikke sendt hjem fra Drammen Geriatriske Kompetansesenter på ”Kvinnedagen” 8. mars som bestemt av kommunen. Seniorsaken Drammen møtte ”mannsterkt” opp under ledelse av Elisabeth Stavnes, samt daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsakens sekretariat og Vidar Lønn-Arnesen, leder av Seniorsakens ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt. I tillegg kom NRK Buskerud, TV2 og selvsagt Drammens Tidende. Resultatet ble at hjemsendelsen ble stanset. Nytt møte ble berammet i Inntakskomiteen. Seniorsaken vil følge utviklingen tett. Etter litt ”sutring” fra de ansvarlige i Drammen kommune, ser det nå ut til at den gamle damen får langtids sykehjemsplass. Sutringen dreier seg om Seniorsakens metoder i kampen for å sikre medlemmene de rettigheter de har etter loven. Seniorsakens motsvar er at ideen om at syke mennesker som har hjelpebehov 24 timer i døgnet skal klare seg hjemme, kun med assistanse fra hjemmesykepleien, er uverdig, diskriminerende og uholdbar.

Tvilsomt om Regjeringen kan holde løftet om 12000 nye sykehjemsplasser innen 1215

Regjeringen har lovet å bygge 12000 nye sykehjemsplasser innen 2015. Allerede nå er det klart at de fleste kommuner vil satse på omsorgsboliger fremfor sykehjemsplasser, og en av fire kommuner vil redusere antall institusjonsplasser. Den støtten staten gir til kommunene gjennom Husbanken for bygging av institusjonsplasser kan brukes både til omsorgsboliger og til rehabilitering av eksisterende institusjonsplasser. Samtidig har Regjeringen gjort måloppfyllelsen vanskeligere for seg selv ved å endre reglene for tilskudd fra Husbanken (St. meld 25 (2005-2006)) slik at alle kommersielle aktører, inkludert boligbyggelag som OBOS, er ekskludert fra tilskuddsordningen. Dette til tross for at boligbyggelagene bisto kommunene med å bygge hele 6000 omsorgsboliger på 1990-tallet.

Når det gjelder barnehager, er holdningen motsatt. Der er private velkomne til å bygge ut, kommunene leier bygningene og kan velge å drive selv eller sette driften ut på anbud. Er de private gode nok til å bygge barnehager, kan de vel også bygge sykehjem?

Ski/Follo vil likevel ikke spare på mat og medisiner

Rådmannen Audun Fiskvik i Ski/Follo foreslo i Østlandets Blad store innsparinger i driftsbudsjettet for sykehjemmene i kommunen. Vårt medlem Gerd Hammersstad informerte Seniorsaken om rådmannens uttalelse. Seniorsaken konfronterte ordfører Georg Staup med forslaget fra rådmannen og fikk forsikringer om at det aldri ville bli noen realitet. Årvåkenhet fra ett av våre medlemmer, ga umiddelbare resultater.

Seniorsaken Rogaland er bekymret over spareplaner i Sandnes

Spareplaner i Sandnes kommune har fått Seniorsaken Rogaland til å sende en bekymringsmelding til kommunestyret. Her ber styret i Seniorsaken Rogaland kommunene om å bekjentgjøre hva slags langsiktig politikk de har i forhold til eldreomsorgen.

Avhjemling av sykehjem i Sulitjelma og Fauske

Sagatun Helse og Sosialsenter skal ”bygges om” til omsorgsboliger/sameie. Over hele landet avhjemles sykehjem for at kommunene skal spare penger på mindre kostbare tilbud.

Skjedsmo kommune vil legge ned dagsenteret på Stalsberg

Dagtilbudet for seniorer på Stalsberg skal nedlegges. Kommunestyret i Skedsmo har nylig ønsket å bruke store ressurser på utbygging av en fotballarena av internasjonal karakter. Prosjektet fikk avslag fra kulturministeren. De samme menneskene som ville bygge fotballarena har imidlertid besluttet å legge ned et dagtilbud på to – tre dager i uka til 54 gamle mennesker, p.g.a. nødvendig budsjettbesparelse!

Skatteskjerpelser for pensjonister!

Finansminister Sigbjørn Johnsen har kommet med et forslag om nye skatteregler for pensjonister. Blir det vedtatt, innebærer det høyere skatt for alle som har inntekter over NOK 300000 og lavere skatt for alle som tjener under. En av tre pensjonister må forberede seg på mange tusen kroner i økt skatt fra nyttår, hvis finansministeren får det som han vil.

-Seniorsaken kan ikke akseptere finansminsterens forslag og ber stortingsrepresentantene om å stemme ned forslaget, sier Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken. Vi støtter helt og fullt en økning i de laveste pensjonene, men mener finansieringen må bæres av alle skatteytere – ikke bare pensjonistene. Pensjon er uttrykk for en langsiktig kontrakt med samfunnet. Skatteyterne må kunne forutsette at myndighetene holder kontrakten og ikke reduserer verdien av opptjente pensjoner etter forgodtbefinnende.

Nytt håp for senior-pilotene i Helicopter Service!

Høyesterett har vil behandle anken til CHC Helicopter Service Norge-pilotene. Retten tar sikte på at avgjørelsen skal falle innen 6 måneder.

Seniorsakens Landsmøte holdes på Litteraturhuset!

Seniorsaken avholder sitt Landsmøte i Litteraturhuset i Wergelandsveien i Oslo 31. mai klokken 1400-1800. Alle medlemmer kan møte.

E-faktura ble mareritt

Etter at ektemannen døde hadde enken store problemer med å få slettet automatiske betalinger. Resultatet ble flere måneder med ergrelser, strafferenter og inkasso. Banken var lite behjelpelig med å få avsluttet avdødes avtaler. Seniorsaken anbefaler derfor alle å forhøre seg med sin bank om hvilke rutiner som gjelder ved avslutning av betalingsrutiner ved sykdom eller andre situasjoner der den andre partneren kanskje ikke er i stand til å ta på seg ansvaret for betaling av elektronisk tilsendte e-fakturaer.

Trening er viktig for deg – benytt deg av dette supertilbudet!

Du kan spare over tusen kroner i året, leve lenger og bedre! Kom i form med Seniorsaken og SATS! Bli med på årets trimkampanje. Tilbudet gjelder fra fylte 50 år! Seniorsaken har per i dag ca. 600 medlemmer som trener på SATS, vi skal bli flere. Seniorsaken inviterer alle sine medlemmer som bor i nærheten av et SATS-treningssenter til å starte med fysisk trening. Seniorsaken har en meget gunstig avtale med SATS som ikke bare gir rimelig trening, men som åpner for et nytt og bedre liv. Samarbeidsavtalen gir deg, som medlem i Seniorsaken, store fordeler når du trener på et av SATS` 35 sentre over hele landet. For bare kroner 290,- i måneden kan du trene så mye du vil frem til klokken 16.00 på hverdager og så lenge du vil i helgene. Prisen gjelder et lokalt formiddagsmedlemskap. Begynn å trene nå!

Bli med Seniorsaken på SeniorCruise til Skagen

Tirsdag 8. juni klokken 19.30 kaster vi loss fra Vippetangen for tidenes Seniorcruise og setter kursen mot Danmark til deilig mat, tur til spissen av Skagen, omvisninger, foredrag og underholdning.

Om morgenen 9. juni ankommer vi Frederikshavn, og blir busset derfra til Aalbæk hvor vi spiser ”morgenmad” på Aalbæk Gamle Kro. Etter frokosten busser vi videre til Grenen, hvor ”Sandormen” kjører oss helt ut på den ytterste odde, der Kattegat og Skagerrak møtes. Der tar vi av oss på bena og vasser sammen med Pippi Langstrømpe. Deretter går turen til Skagen by, Skagen havn og Skagen museum og klokken 13.15 er det duket for lunsj på ”Restaurant de 2 Have” ved Grenen.

Ved tretiden ankommer vi Scandic Stena Hotel i Frederikshavn som for anledningen har totalrenovert sitt Badeland, og klokken 19.30 spiser vi middag.

Etter middagen blir det foredrag om Skagenmalerne, deres kunst og samtid ved kunstneren Randi Smedsgaard (Hjemmeside: www.smedsgaard.net).

Torsdag 10. juni returnerer vi til Oslo med lunsjbuffet, foredrag av journalisten og radiofenomenet Åshild Ulstrup om kjærligheten, forestillingen ”Pippi kommer på besøk” og mye mer.

Båtreise i 2-køys utvendig lugar på utreisen. Middagsbuffet inkl. drikke (øl og mineralvann) Lunsjbuffet inkl. mineralvann på hjemreisen. I opplegget på Skagen onsdag 9. juni er inkludert to måltider og overnatting på Scandic Stena Line Hotel Frederikshavn i dobbelt rom. Middagsbuffet på hotellet og frokost neste morgen.

Pris pr. person i dobbelt lugar og rom: NOK 1750,-

Begrenset plass, ring Bente Sund i Stena Line på telefon 23 17 90 49 for påmelding. Mandag til torsdag mellom kl.08.00-10.00 og 13.00-15.00.

Påsketilbud fra Seniorsaken Bergen

Seniorsaken Bergen har forhandlet frem påsketilbud til Seniorsakens medlemmer. Kanskje noen synes at Vestlandet og Voss/Hardanger er langt unna, men det er bare noen få timer i bil, buss eller med tog! Bestilling direkte til hotellene – oppgi at du/dere er medlem i Seniorsaken – og nyt livet i påsken!

Park Hotel Vossevangen, Voss: 2-4 døgns opphold med ½ pensjon (frokost + middag) kr 850,- pr. pers/døgn i dobbeltrom. 5-7 døgns opphold med ½ pensjon (frokost + middag) kr 775,- pr. pers/døgn i dobbeltrom. Tillegg enkeltrom kr 200.- pr. døgn. Hotellet, som ligger bare et par hundre meter fra jernbanestasjonen, er kjent for god mat og for å ha en av landets beste vinkjellere. Voss har mange turmuligheter – både til fots, på alpinski og på turski – her er mye å finne på. Tel 56 53 10 00 – e-post: booking@parkvoss.no.

Hotel Ullensvang, Lofthus:28.03 – 31.03 opphold m/full pensjon (frokost/lunsj/middag)kr 890,- pr. pers/døgn i dobbeltrom.01.04 – 05.04opphold m/full pensjon (frokost/lunsj/middag)kr 950,- pr. pers/døgn i dobbeltrom.Nistepakke kan fås i stedet for lunsj inne. Tillegg enkeltrom er kr 355.- pr. døgn. Hotellet, som er kjent for god mat og høy standard, har mange aktivitetstilbud. Mange turmuligheter i nærområdet. Mht. skiturer så må turen trolig starte med en biltur mot Odda og Seljestad, ev. motEidfjord og Hardangervidda, eller mot Ulvik/Voss. Tel 53 67 00 00 – e-post: ullensvang@hotel-ullensvang.no

Arrangementer

Mars 23
Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten arrangerer årsmøte klokken 1800 i Frivillighetssentralens lokaler, Gjøvik. Advokat Audhild Freberg Iversen vil holde foredrag om aktuelle temaer. Etter årsmøtet vil det bli underholdning og bevertning. Saker som ønskes tatt opp, meldes til styret omgående Kontaktperson: Dagny Liaklev, tlf. 611 74768

Mars 23
Seniorsaken Drammen avholder årsmøte kl. 19.00 i Bragernes Menighetshus (rett overfor Bragernes kirke). Informasjonssjef Dag Bredal vil holde et foredrag om Seniorsakens arbeid. Vanlige årsmøtesaker. Valg. Alle er velkomne.

Mars 24
Seniorsaken Bergen avholder årsmøte kl. 18.30 i kantinen, Bergen Rådhus. Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumenter fås tilsendt ved henvendelse til styret etter 1.mars. Det blir enkel servering. Vi ønsker og håper at mange medlemmer vil møte.

April 15
Medlemsmøte i Seniorsaken Sarpsborg kl 1200 på Glenghuset.

April 15
Seniorsaken Ullern avholder årsmøte 15. april kl. 18 i Ullern Seniorsenter, Ullernchauséen 111D.

April 15
Seniorsaken Sarpsborg avholder medlemsmøte kl 1200 på Glenghuset. Møt frem!

Mai 31
Seniorsakens Landsmøte i Oslo finner sted i Litteraturhuset, kl. 14.00 – 18.00

Juni 8
Seniorsakens SeniorCruise til Skagen og Skagenmalerne.

Oktober 1
Eldredagen 2010 i Oslo rådhus. Seniorsaken, Det sentrale Eldreråd, Norsk Pensjonistforbund og Oslo kommune inviterer. Kåring av Årets Hederssenior 2010. Igjen minner vi om at alle inviteres til å komme med forslag på en verdig kandidat til Årets Hederssenior.

Oktober 18
Kabareten «Hulter til Bulter» med Claus Dahl i Gamle Logen med de fremragende musikerne Morten Gunnar Larsen og Georg Reiss. Klokken 1300 til 1530. Cafeen åpner klokken 1200.

November 8
Kabareten «Hulter til Bulter» med Claus Dahl i Gamle Logen med de fremragende musikerne Morten Gunnar Larsen og Georg Reiss. Klokken 1300 til 1530. Cafeen åpner klokken 1200.

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”, og vi ser en tydelig effekt av dette. Mange av våre medlemmer – som ikke er medlemmer av lokallag – sender oss tilbakemeldinger, og gir gode innspill til saker vi bør ta opp – både av lokal og allmenn interesser. Dette er nyttige innspill – som vi takker for – og ber dere fortsette. Vi håper etter hvert at ”Nyhetsbrevet” kan bli et nyttig tilskudd til ”SENIOR” med tanke på oppdatering av hva som skjer rundt i lokallagene og kunngjøring av planlagte arrangementer. Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no