Nyhetsbrev februar 2011

Nyhetsbrev fra Seniorsaken

Nasjonal aksjonsdag 16. mars!
Seniorsaken vil i samarbeid med sine lokallag arrangere to nasjonale aksjonsdager forut for kommunevalget 2011. Den første finner sted onsdag 16. mars. Den andre 31. august. Hold av disse dagene og møt opp på våre stands og arrangementer! Bruk anledningen til å verve venner og kjente! Parolene blir: Sykehjemsplass når man trenger det! Velg seniorer til kommunestyret! Meld deg inn i Seniorsaken nå!

Det er vi over 50 som kan avgjøre valgets resultat. Seniorer stemmer langt oftere enn alle andre grupper og vil dermed kunne bli en avgjørende faktor for hvordan partiene blir presentert i kommunestyrene. La oss bruke den retten. I mange valgkretser representerer 50+ over halvparten av stemmene. Politikerne gjør følgelig klokt i å lytte til våre oppfatninger.

Forverringen
På kort tid er økonomien for mange seniorer og pensjonister forverret. Den fremtidige verdien av pensjonene skal underreguleres, skattene er øket og satsene i forbindelse med omsorgstjenester er oppjustert. Myndighetenes hovedargument er at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid, like viktig er ønsket om å redusere statens forpliktelser til å betale pensjoner samt øke skattefundamentet.

Seniorsaken er uenig i forutsetningene for forverringslinjen: Staten har råd til å innfri pensjonsforpliktelsene ved forventet økt verdiskapning alene. Ved å gjennomføre fornuftige (og påkrevde) omlegginger i sykelønnsordningen samt rasjonalisering av offentlig forvaltning, bør kostnadene kunne bæres problemfritt. I tillegg må staten sikre seniorenes rett til bedre å utnytte sin arbeidsevne gjennom innføring av nye, mer fleksible ordninger i arbeidsmarkedet. Les alt om ”Forverringen” i neste nummer av Senior!

Høyre fulgte Seniorsakens råd
Oslo Høyres årsmøte sa 29. januar nei til et forslag fra byrådsleder og ordfører om å garantere sykehjemsplass til alle over 90 år. Resultatet kom som et resultat av sterke reaksjoner fra Seniorsaken. Etter vår oppfatning er det ikke alder, men funksjonsdyktighet og behov som må være kriterium for om et menneske skal ha rett til en sykehjemsplass.

TV2 avslører at seniorene kun fikk glede av halvparten av ”Eldremilliarden”
Bare halvparten av ”Eldremilliarden” går til eldre, viser en større undersøkelse gjennomført av TV2. Det var i november i fjor regjeringen bevilget en ekstra milliard til kommunene som et svar på kritikken for dårlig eldreomsorg. Nå viser det seg at mesteparten av disse frie midlene går til skole, kultur, bredbåndsutbygging og bedre budsjettbalanse – det vil si at kommunene benytter anledningen til å dekke underskudd og betale gjeld.

Hvor ble det av ”Eldremilliarden”?
Her er noen eksempler: Hå kommune i Rogaland brukte 3,2 millioner på trafikksikring i form av en ny sykkelsti.

Bydel Grorud i Oslo fikk totalt 4,5 mill av ”Eldremilliarden” til regjeringen. Flertallet i bydelsutvalget valgte å bevilge 2 mill til å opprettholde noe av driften på Romsås senter og resten av midlene (2,5 mill) ble brukt på andre områder som for eksempel fritidsklubber. Flere bydeler i Oslo valgte å bruke de ekstra pengene på andre tiltak enn eldreomsorg, stikk i strid med formaninger fra Rådhuset.

Heller ikke i Flekkefjord har bystyret brukt ekstrabevilgningen til eldreomsorg. I stedet brukte man pengene til å styrke budsjettbalansen i 2010. Resonnementet er som følger: ”Skulle Flekkefjord benyttet ekstramidlene i 2010 til å heve driftsnivået i omsorgstjenesten (f.eks. økt bemanning), ville kommunen samtidig øke utgiftsnivået i 2011 og videre. Dette hadde betydd behov for å gjøre ytterligere innsparinger fra og med 2011. Mottatte midler inngår derfor i kommunens regnskap for 2010 og forbedrer resultatet. Disponering av regnskapsresultatet vil bystyret ta stilling til når dette endelig behandles til våren.»

Seniorsaken inviterer til folkemøte med ”nye landsmenn” fredag 18. februar
Ahmad Faiz og Tore Henning Larsen er vertskap når Seniorsaken og Pakistansk Seniorforum inviterer til folkemøte om ”Vår felles fremtid” fredag 18. februar kl. 1700 i ”Kebabish”, Breigata 12, Grønland. Alle er hjertelig velkomne. Seniorsaken ønsker flere av våre innvandrere som medlemmer av foreningen. Folkemøtet vil ta opp spørsmål knyttet til felles problemer.

Ahmad Faiz er ny frivillig medarbeider i Seniorsaken. Du treffer ham i vårt sekretariat i Bygdøy allé hver torsdag.

Mye informasjon på www.seniorsaken.no
Seniorsaken har en egen hjemmeside som fortløpende blir oppdatert. Her vil du finne nyheter om vårt arbeid, høringsuttalelser og dyptgående informasjon om ulike temaer. Du vil også få nyheter fra våre samarbeidspartnere og annonsører. Jo oftere du klikker deg inn på siden, jo mer attraktiv blir den som informasjons- og annonsemedium. Husk også på at Seniorsaken er på Facebook. Her er det også mulig å legge inn kommentarer og synspunkter.

Rådmannen i Harstad vil fjerne begrepet ”verdighet”
Rådmannen i Harstad finner det vanskelig å benytte begrepet ”verdighet” innenfor eldreomsorgen. ”Forsvarlighet” er bedre. Rådmannens innstilling sier noe vesentlig om anvendeligheten av ”Verdighetsgarantien”.

Seniorsakens Landsmøte 31. mai 2011
Seniorsaken holder Landsmøte 31. mai 2011 kl. 1300-1700 i Oslo. Sted er ikke fastlagt. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på landsmøtet er 5. april.

Vil du bli med i Seniorsakens verveteam?
Seniorsaken ønsker å bygge opp et eget verveteam i lokalene i Bygdøy allé 5, 0257 Oslo. Vi søker derfor etter voksne personer som liker mennesker, er engasjert i Seniorsakens arbeid og godt kan tenke seg å selge medlemskap over telefon. Opplæring vil bli gitt. Stillingene er basert på fleksibel arbeidstid og avlønnes etter avtale. Du er hjertelig velkommen til å bli med i et trivelig og hektisk miljø. Vi vil også vurdere å gjøre avtaler med ververe andre steder i landet, som kan arbeide hjemmefra. Henvendelse og søknad til daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22 12 18 94 eller thl@seniorsaken.no.

Kjøp Seniorhåndboka 2011!
Seniorhåndboka 2009 ble en suksess. Hele opplaget ble utsolgt! Nå er den her igjen fullt oppdatert på dine velferdsrettigheter og med mange nye og informative artikler om juss, økonomi og helse. Seniorhåndboka 2011 vil være i salg fra medio mars – men du kan allerede nå sikre deg et eksemplar ved sende en E-post til seniorsaken@seniorsaken.no merket ”Seniorbok 2011” med navn og adresse. Prisen er kroner 100. Ved forsendelse kommer det porto og ekspedisjonsgebyr i tillegg. Faktura følger med. Boken kan også kjøpes i våre sekretariat i Bygdøy allé 5 eller gjennom våre lokallag.

Seniorsakens superverver
Astrid Mansrud er Seniorsakens superverver – hun har vervet flere enn 100 medlemmet! Den sprudlende nittiåringen har ikke bare sjarmert folk i senk på Nordstrand, her forleden kom hun «gjennom TV-ruta» og fortalte på TV2 hele det norske folk om seg selv og sitt liv. På selveste Valentindagen kom hun innom Seniorsakens sekretariat med bankende sjokoladehjerter fra Freia, og medlem nr. 100 som hun har vervet. Slike jenter, det vil gamle Norge – og Seniorsaken – ha!

Møte om urologiske sykdommer på Bærum sykehus 5. april
Seniorsaken i samarbeid med NOFUS (Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens) inviterer til et åpent møte på Bærum sykehus tirsdag 5. april kl. 19.00.

Program: Seksjonsoverlege ved urologisk seksjon, Bærum sykehus Reza Zare: Blærekreft.
Professor dr. philos. Kari Bø, Norges Idrettshøyskole: Konservativ behandling av urinlekkasje hos kvinner – bekkenbunnstrening.

Pause: Kaffe, wienerbrød og boller. Demonstrasjon av hjelpemidler ved urinlekkasje ved Bandagist og Ecomed. Muligens orientering om preparatet Vesicare ved Astella. Orientering om NOFUS og Seniorsaken. Photocure, som også er sponsor, blir omtalt i forbindelse med foredraget om blærekreft. Møtet slutter kl. 21.00 -21.30

Bli med på nytt vikingtokt til Tyrkia!
Til våren inviterer Seniorsaken alle medlemmer til å bli med til den tyrkiske riviera og Evren Beach, et nytt 5-stjernes hotell vakkert beliggende mot Middelhavet. Hyggelig nærområde med shoppingmuligheter. Flott strandpromenade helt inn til byen Side. Vi tilbyr utflukter, variert underholdning, spa og helsetjenester. Få en fantastisk forsmak på sommeren i godt selskap med likesinnede. Vertskap fra Seniorsaken blir Anna & Harry Martin Svabø og Audhild Freberg Iversen.

På vårens vikingtokt tilbyr vi to reisealternativer: 10 dager (9 netter) eller 15 dager (14 netter). Avreise fra Oslo Gardermoen, men med gunstig tilslutning med fly fra andre deler av landet. Du kan velge mellom tur på 10 eller 15 dager med avreise henholdsvis 31. mars og 2. april. Ta kontakt med Temareiser Fredrikstad for påmelding og nærmere opplysning om turen (tlf. 69 31 26 21 eller www.temareiserfredrikstad.no/samarbeidspartnere). Påmelding snarest! Oppgi medlemsnummer ved bestilling til: Temareiser Fredrikstad AS, postboks 58, 1601 Fredrikstad, tlf. 69 31 26 21.

Nettbestilling: www.temareiserfredrikstad.no ”Samarbeidspartnere/Seniorsaken”. E-post: info@temareiserfredrikstad.no.

10 dager: Avreise med Norwegians direkte flyvning torsdag 31.03.11 til Antalya. Retur lørdag 09.04.11.
15 dager: Avreise med Norwegians direkte flyvning til Antalya lørdag 02.04.11. Retur lørdag 16.04.11.
Priser: 10 dager pr. person i dobbeltrom for medlemmer av Seniorsaken: kr. 11.750,-. 15 dager pr. person i dobbeltrom: kr. 14.990,-

– Enkeltromstillegg kr. 200,- pr. døgn
– For ikke-medlemmer av Seniorsaken blir det følgende tillegg: kr. 600,- for 10 dager og kr 1.000,- for 15 dager pr. person.

Bli med Seniorsaken og opplev ”Den farligste mann i Chicago!”
Bli med Vidar Lønn-Arnesen og Tore Henning Larsen og opplev ”Dickie Dick Dickens” på Oslo Nye Teater! Vidar og Tore Henning satt begge i sin tid klistret til radioapparatet og hørte om den farligste mannen i Chicago og hans yndige venninne Effi Marconi. Nå skal de endelig treffe dem! Spesialpris for Seniorsakens medlemmer. Ordinærpris kr 345,-. Seniorsaken kr 250,-. (Bestillingskode Seniorsaken). Onsdag 30. mars 2011. Forstillingsstart kl 19.00
Forestillingen spilles på Oslo Nye – Centralteatret i Akersgata 38. Vorspiel fra kl 1700.
BESTILLING: tlf. 22 34 86 80 (mand. kl. 9-16, tirsd.-fred. kl. 9-18.30, lørd. kl. 10-17), 815 33 133 eller på Posten. Ring og bestill i dag!

Få gratis ukekort på SATS
Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet. Opplys at du er medlem av Seniorsaken.

Innkalling til årsmøte i Seniorsaken Skedsmo
Onsdag 9. mars 2011 Kl. 13.00 på Skjetten Fritidssenter (JOLLY), Landskronaveien 513 God parkering og handikapp vennlig. Vanlig årsmøte saker. Valg av styreleder, tre styremedlemmer, ett varemedlem og valgkomité. Til medlemmene: Mottar du ikke info på mail fra oss og har mail, så send din mailadresse til sogranb@online.no. Da vil du få all info på mail.

Folkemøte og Da Capo-show i Seniorsaken Harstad
25. mars inviteres det til folkemøte i Seniorsaken Harstad. Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse underholder. Seniorsakens styreleder Harry Martin Svabø foredrar om seniorlivets utfordringer. Alle er velkomne!

Årsmøte og møteplan for Seniorsaken Vestre Aker
Årsmøte, den 10. mars 2011 – kl 18.00 – på Røa Eldresenter. Styret anmoder om at saker som ønsker behandlet på møte er styret i hende innen 01.03.11.

Aksjonsdag 16.03.11. Med stands og markeringer i bydelen. Styret anmoder medlemmer om å melde seg for å være med å markere Seniorsaken med forskjellige aktiviteter denne dato.

Medlemsmøte, den 26.05.11 med en sentral seniorpolitiker. Aksjonsdag – med medlemsmøte, den 31.08.11. Panel med kandidatene til Bydels- utvalget (BU) i Vestre Aker.

Årsmøte i Seniorsaken Sarpsborg.
Tid: Torsdag den 3. mars kl. 12.00. Sted: Glenghuset, Sarpsborg. Åpent møte kl.13.30.

Årsmøte i Seniorsaken Bergen
Torsdag den 31. mars kl. 19.00 – 21.30 i kantinen i Bergen Rådhus.

Årsmøte i Seniorsaken Rogaland
Onsdag 16. mars 2011 kl 1800 i Mossiges Minde, Solaveien 58 Sandnes. Alle hjertelig velkommen. Tema: ”Hvor er hjelpen når vi trenger den? Når kontakter vi 113? Hvordan bør kommunenes akutthjelp fungere? ”Underholdning: Stavanger Søemanns forening Shantygruppe. Årsmøte: Årsrapport, regnskap, årsplan 2011, valg. Enkel bevertning. Inngangspenger kr 50.

Årsmøte og møteplan for Seniorsaken Harstad
Tirsdag 1. mars. Seniorsaken inviterer til åpent møte på Sama aktivitetssenter kl 18.30. Professor i skadeforebygging, Børge Ytterstad, foredrar om fall og lårhalsbrudd i Harstad. Ytterstad er også en eminent pianist, og etter kaffepausen og eventuell diskusjon, setter han seg til pianoet og underholder med kjente «sviskers». Det er lov å synge med!

Onsdag 23. mars: Seniorsaken avholder årsmøte på Sama aktivitetssenter kl 18.30. Vanlige årsmøtesaker. Medlemmer og sympatisører er hjertelig velkommen. Salg av kaker og kaffe. Underholdning.

Fredag 25. mars: Åpent møte i aulaen på Heggen videregående skole kl 19.00. Styreleder i Seniorsaken, Harry Martin Svabø, foredrar om utfordringer i seniorlivet. Etter kaffepausen og eventuelle spørsmål og diskusjon, fyrer Vidar Lønn Arnesen og orkesterleder Philip Kruse løs med et forrykende Da Capo-show, allsang og moro. Billetter kr 100,-. Hjertelig velkommen!

Årsmøte i Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten
22. mars kl. 1800 – 2000 på Frivillighetssentralen, Gjøvik Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp , meldes styret v/Gurli Skattum innen 11. mars 2011. Etter årsmøtet holder forfatter av boken ”Hva skjer i Norge” foredrag.

Årsmøte i Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal
22. mars kl 19 i Badebakken, Eidsvoll. Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering. Etter årsmøtet vil Anne Grete Sveen holde foredrag over temaet ”Viktigheten av riktig kosthold for eldre.”

Årsmøte i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum
16. mars kl 18.00 på Kafeen, Gjestad bo og aktivitetssenter, Gardermovegen 38, Jessheim. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og senest inne 1. mars. Etter årsmøtet vil advokat Audhild Freberg Iversen fra Seniorsaken orientere om aktuelle juridiske saker for seniorer.

Årsmøte og møteplan for Seniorsaken Ullern
24. februar kl 1300. Informasjon og demonstrasjon av tilbudet fra SATS til Seniorsakens medlemmer. Sted: Njårdhallen.

17. mars. Årsmøte i Seniorsaken Ullern Kl 18.00. Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om et samarbeidsprosjekt med Seniorsaken Vestre Aker med mål å få etablert et demensteam i bydelene. Et slikt team vil bidra til å optimalisere behandling og omsorg. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschausséen 111D.

28 april kl. 18.00: Profesjonell frivillighet. Seniorsaken Ullern og Ullern Frivillighetssentral har innledet et samarbeid for å utnytte profesjonell kompetanse blant våre medlemmer i frivillig arbeid. Esther Marie Lier (leder Ullern Frivillighetssentral) og Arne Gausel (styremedlem Seniorsaken Ullern) vil orientere. Sted: Ullern Seniorsenter, Ullernschausséen 111D

Arrangementer 2011

Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”. Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no. Hvis du ikke vil ha Nyhetsbrevet, vennligst send en e-post til seniorsaken@seniorsaken.no og be om at utsendelsen stoppes.