Nyhetsbrev desember 2009

Nyhetsbrev fra Seniorsaken

Redigert av Audhild Freberg Iversen og Dag Bredal

Seniorsaken tok Harstad med storm!
Seniorsakens arrangement i Harstad 17. november ble en stor suksess. Underskriftskampanjen «Nei til nedlegging av sykehjem» trakk til seg folk som fluepapir. Resultatet ble ca. 6oo underskrifter.

Minst 150 harstadværinger møtte opp for å høre på dr. Per Bjørn Stordahl, som leverte et glimrende foredrag om syn og aldring. Som harstadværing var han på hjemmebane, snakket rett fra «levra» og fikk «stående applaus”. Den kunstneriske underholdningen ved Andreas Lunnan og Kåre Jessen var meget vellykket. Ikke minst fordi de to herrer i forkant av Folkemøtet også underholdt på to av byens sykehjem.

Ruth Haugland og interimsstyret i Harstad har gjort en kjempejobb, sier Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken og aksjonsleder i Harstad. Synliggjøringen av Seniorsaken gjennom standsaksjoner på tre av byens kjøpesentre, var meget god og plakatering av Folkemøtet var perfekt. Lokalavisen Harstad Tidende dekket arrangementet på en positiv måte. I tillegg slo Ruth Haugland til med et glimrende innlegg på debattsiden tirsdag 17. november med tittelen «Skinnende eldreomsorg”.

Interimstyret i Harstad består av: Ruth Haugland, Jan Arntsen, Magnus Mikkelsen, Ågot Jensen, Liv Kristiansen og Hjørdis Bergsås.

Eldre er ikke ”unyttige munner”
Tidligere generalsekretær i Humanetisk Forbund, psykolog Kari Vigeland, går i en artikkel inn for å avbryte behandling og medisinering av eldre, sterkt pleietrengende mennesker. Hun mener ressursene bør brukes på yngre generasjoner. Argumentasjonen vekker ubehagelige minner om forrige århundres agitasjon mot ”unyttige munner”.

Kari Vigeland har tidligere fremstått som en tilhenger av aktiv dødshjelp. Poenget denne gang er at samfunnet ikke har råd til å ha mennesker på sykehjem i årevis, samt at livsforlengende behandling også for den enkelte er nedverdigende og strider mot menneskeverdet. Hun mener derfor at myndighetene bør sette et tak på bevilgningene til livsforlengende behandling. Samfunnets ressurser skal brukes på yngre mennesker som kan helbredes, fremfor å hjelpe de aller eldste til å leve år etter år med mange ulike sykdommer.

Seniorsaken mener at moderne høyteknologisk medisin ikke må settes inn for å hindre en normal dødsprosess. Slik behandling er ikke bare uhensiktsmessig men uetisk. Like uetisk vil det være å nekte et eldre menneske normal behandling for sykdommer på bakgrunn av alder og krav om innsparing. En argumentasjon som setter eldre og yngre opp mot hverandre og ber myndighetene om å forkorte livet til eldre mennesker ut fra sparehensyn, er ikke bare en avsporing, men trist og ubehagelig.

Tingretten ga 67-åring rett til fortsatt jobb
Med Finansforbundets hjelp gikk Karin Haare Johansen (67) rettens vei for å beholde jobben i Gjensidige. 23. november fikk hun medhold i kravet i Tingretten i Oslo og får nå gjeninntre i sin stilling inntil endelig avgjørelse i rettsapparatet. Damen har arbeidet i Gjensidige i 28,5 år. 6. oktober fikk hun ordre om å pakke sammen, slette e-posten, rydde pulten og ta farvel med kollegene. Det ønsket ikke Karin Haare Johansen, hun liker jobben, trives med oppgavene, kollegene og Gjensidige. Det hører med til historien at Gjensidige har underskrevet IA-avtalen, avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Der er ett av målene å øke den reelle pensjonsalderen. Så mye er altså erklært gode hensikter og en forpliktende underskrift verd.

Seniorsaken hos Norges Sykepleierforbund
Norsk Sykepleierforbund inviterte 7. desember de store pasientorganisasjonene til rådslagning om Samhandlingsreformen. Seniorsaken var representert ved informasjonssjef Dag Bredal. Seniorsaken har et kritisk syn på Samhandlingsreformen, som synes å kunne utvikle seg til en ny ”NAV-reform”.

Norsk Sykepleierforbund har 90 000 medlemmer, og er en av tungvekterne i organisasjons-Norge. Som fagforening er organisasjonen naturlig nok opptatt av hvordan sykepleierne kan tilpasse seg den nye reformen. Organisasjonen hilser ideen om økt satsing på folkehelse og forebygging velkommen og tenker seg nye sykepleierstillinger i form av et lavterskeltilbud med vekt på helseinformasjon. Norsk Sykepleierforbund deler Seniorsakens skepsis i forhold til kommunenes gjennomføringsevne, men mener problemene kan løses gjennom å opprette en ny administrativ enhet i form av ”helsekommuner” som tenkes å omfatte mange kommuner. Seniorsaken advarer mot å lage flere administrative nivåer i Norge og ser heller ikke behovet for ”lavterskeltilbud.”

Pass deg for Aftenpostens snubletråder!
Oslos avisbud organisert gjennom Norpost/Aftenposten, legger ofte igjen plastbånd som har vært brukt til å bunte avisene på fortauene. Når disse fryser fast om vinteren, lager de snublefeller, en trussel mot eldre og svaksynte. Blant de mange eldre som har gått i Aftenpostens feller er Gunhild Baumann (79), som nylig ble innlagt på Diakonhjemmet med nese-, kjeve- og armbrudd etter fall utenfor hjemmet. Grethe har sikret seg “bevismaterialet”, dokumentert skadene, og har anmeldt forholdet på Majorstua Politistasjon. NRK Østlandssendingen intervjuet henne og datteren på sykehuset. Grete har også meldt seg inn i Seniorsaken. Vi vil nå hjelpe henne med å forfølge saken.

Landskamp med danskene?
Vidar Lønn-Arnesen lanserte ideen om en landskamp mellom Norge og Danmark, mellom Seniorsaken og Ældresagen. Dette skjedde om bord i DFDS under Seniorsakens Julecruise til København. I Danmark er ca 10% av den totale befolkningen medlemmer av Ældresagen, eller så mange som 530 000 mennesker. Seniorsaken med sine 23 000 medlemmer har i underkant 0,5 % av den norske befolkningen. Vi har altså mye å ta igjen. Ideen førte til stor jubel blant de over 200 seniorene som deltok i cruiset.

Julehygge i Drammen
Elisabeth Stavenes i Seniorsaken Drammen ble oppbrakt da hun hørte at Drammen kommune ville stenge kantinene i omsorgsboligene i julen, slik at beboerne ble henvist til å få maten levert i egne leiligheter. Hun ringte varaordførerer Freddy Hoffmann (FrP) som straks tok utfordringen og garanterte hyggelig felles jul for alle som ellers ville opplevd en ensom jul.  Han tok til og med på seg spanderbuksene og lovte gratis julemiddag til kommunens gjester! Bra Elisabeth – og takk til varaordføreren!

Mulig britisk lov mot eldrediskriminering i helsevesenet
I Storbritannia arbeider man med en lov kalt ”Equality Bill 2009”, som setter forbud mot diskriminering av eldre innenfor helsevesenet. Med denne loven skal diskriminering innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester gjøres ulovlig i Storbritannia. Innbyggere over 65 står for mer enn 60% av kostnadene til helse og omsorg, men dagens helsetjenester er ikke innrettet etter deres behov. Særlig gjelder dette eldre med komplekse diagnoser. Disse utgjør en majoritet og er potensielle ofre for aldersrelatert diskriminering. I en artikkel i ”British Medical Journal” (september 2009) heter det: ”Rapporter om uverdig omsorg, dårlig kommunikasjon og urimelige holdninger er alt for vanlig.”  ”Pasientenes behov skal baseres på individuelle forhold og ikke på slutninger trukket på basis av alder. Tjenestene skal kun utføres på bakgrunn av alder kun når dette er forsvarlig og i pasientens interesse.” Den nye loven skal kunne brukes av individer, men mer sannsynlig av organisasjoner og aktivistgrupper, som kan dokumentere diskriminering.

Seniormagasinet 2010
Utgivelsesplanen for Seniormagasinet i 2010 er

  • Senior 1 (deadline 29. januar) utgis 22. februar.
  • Senior 2 (deadline 13. april) utgis 26. april.
  • Senior 3 (deadline26. mai) utgis 18. juni.
  • Senior 4 (deadline 17. august) utgis 10. september.
  • Senior 5 (deadline 4. oktober) utgis 25. oktober.
  • Senior 6 (deadline 15. november) utgis 8. desember.

Nyhetsbrevet kommer som vanlig medio hver måned.

Gi et medlemskap i Seniorsaken som julegave!
Har du problemer med å finne ut hva du skal gi som julegaver i år? Har mottageren fylt 50 år, er svaret enkelt: Gi et medlemskap i Seniorsaken! Enkeltmedlemskapet koster kroner 390 og byr på en lang rekke fordeler som 6 utgaver av Seniormagasinet, månedlig nyhetsbrev som e-post, gratis juridisk rådgivning, støtte, rådgivning og assistanse i vanskelige situasjoner i forhold til arbeidsgiver og offentlige helse- og omsorgsgivere. Medlemmene har også mulighet til å delta i våre arrangementer, reiser og cruise og vil få tilbud på gunstige varer og tjenester. Som medlem av Seniorsaken er du aldri alene!

Syng julen inn med DaCapos sangbok
Da Capos julesangbok for allsang og moro, vedlagt CD med 11 av de mest kjente julesangene,  er klar for salg. Boken, med en personlig hilsen fra Vidar Lønn-Arnesen og Phillip Kruse, kan du nå få kjøpt  over disk i Seniorsakens sekretariat, eller per post. Spesialpris for Seniorsakens medlemmer er kroner 250,- pluss evt. porto.

Kom i form med Seniorsaken og SATS!
Bli med på årets trimkampanje: Seniorsaken har per i dag ca. 600 medlemmer som trener på SATS, vi skal bli flere. Seniorsaken inviterer alle sine medlemmer som bor i nærheten av et SATS-treningssenter til å starte med fysisk trening. Seniorsaken har en meget gunstig avtale med S.A.T.S. som ikke bare gir rimelig trening, men som åpner for et nytt og bedre liv. Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir deg som er medlem i Seniorsaken store fordeler når du trener på et av SATS` 35 sentre over hele landet. For bare kroner 290,- i måneden kan du trene så mye du vil frem til klokken 16.00 på hverdager og så lenge du vil i helgene. Prisen gjelder et lokalt formiddagsmedlemskap. Begynn å trene nå!

Annonse:

Senior søkes for byråutvikling og kvalitetskontroll

Jeg driver et lite regnskapskontor som ligger i Skytta Næringspark i Nittedal, dvs. ca. 2 km nord for Oslo (ved Diplom Is). Lønn og personaladministrasjon er vår spesialitet og vi jobber mot SMB markedet. Vi ønsker å knytte til oss en senior som kan være en ressurs for oss innenfor fagfeltet ledelse og administrasjon. Vi står foran viktige oppgaver i forhold til forretningsutvikling og intern kvalitetskontroll. Bransjen er gjennomregulert og som medlem blir vi kvalitetskontrollert av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og evt. Kredittilsynet.

Vi søker en eller flere personer som kan være interessert i å bidra. Kandidater med en bakgrunn fra for eksempel ledelse, administrasjon, regnskap, lønn, juss, styreverv osv. bør være aktuelle.

Jeg er i dag eneaksjonær, daglig leder, styrets leder og oppdragsansvarlig for alle våre oppdrag. I tillegg produserer jeg regnskaps- og lønnstjenester på ordinær måte. Det blir da lite tid og krefter igjen til å tenke strategi og forretningsutvikling. Håper derfor en sprek og ressurssterk senior der ute lar seg friste til å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Nils K. Fossum
Aut. regnskapsfører

Nils Fossum, daglig leder
Direkte: +47 6706 4313
Mobil: +47 900 24 861
E-post: mailto:nils.fossum@erfa.no

Erfa Konsulent AS – Aut. regnskapsførerselskap
Masteveien 3, Pb.58, 1483 Skytta
Tel: +47 6706 4310, Fax: +47 6706 4311
www.lonningskontoret.no


 

Bli med Seniorsaken til Tyrkia i 2010!
Fantastisk helse- og omsorgstilbud i Belek, Tyrkia. Ideelt og meget komplett feriested. Seniorsaken vil i samarbeid med Scandinavian Life Center (SCL) v/ Trygve J. Willersrud gjennomføre to turer i 2010. Den første starter 10. april og du kan velge mellom 9 eller 14 dager. Prisavslag for Seniorsakens medlemmer. Fly bestilles av den enkelte eller via våre samarbeidende turoperatører. For å få god pris, er det viktig å være ute i god tid. Henvendelser om turene rettes til Trygve J. Willersrud på telefon 67 06 13 70, mobil 911 24 007 eller mail slctrygve@live.no

Turkode: Seniorsaken. Se forøvrig: www.slcnorge.no

Arrangementer
Hver første torsdag i måneden arrangerer Seniorsaken Kristiansand medlemsmøter med komper og faglig foredrag. Mestringskurset v/Odd Kogstad tas opp igjen når det er nok antall påmeldte. Påmeldinger hos Odd Kogstad.

De av våre medlemmer som har e-post adresse, og som ønsker det, får nå automatisk hver måned ”Nyhetsbrevet”, og vi ser en tydelig effekt av dette. Mange av våre medlemmer – som ikke er medlemmer av lokallag – sender oss tilbakemeldinger, og gir gode innspill til saker vi bør ta opp – både av lokal og allmenn interesse. Dette er nyttige innspill – som vi takker for – og ber dere fortsette.

Vi håper etter hvert at ”Nyhetsbrevet” kan bli et nyttig tilskudd til ”SENIOR” med tanke på oppdatering av hva som skjer rundt i lokallagene og kunngjøring av planlagte arrangementer.

Vi forsøker etter beste evne å fange opp hendinger rundt omkring, men er redd for at noe ”glipper” i blant. Redaksjonen ber derfor om at dere sender inn nyheter, kunngjøringer, planlagte arrangementer, gode forslag til aktiviteter eller hendelser av ulike slag – og som dere kunne tenke dere å dele med andre – da send en mail enten til audhild@seniorsaken.no eller d-bredal@online.no

Seniorsaken ønsker alle sine medlemmer og venner en riktig god jul og godt nytt år!

Vennlig hilsen fra
SENIORSAKEN – www.seniorsaken.no
Sekretariatet