Nye sparetiltak i Vestre Aker

24.04.09 Det er med bekymring Seniorsaken Vestre Aker registrerer at politikerne og administrasjonen i bydelen annonserer nye økonomiske nedskjæringer, under overskriften ALLE MÅ SPARE, i Akersposten, den 23. april 2009. Det synes dessverre å være eldreomsorgen og sykehjemmene som skal være salderingsposten også denne gangen.

I følge artikkelen er Sykehjemsetaten i Vestre Aker en mastodont, med «sugerør i kassen» til bydelen. Videre blir bydelens eldre omtalt som et problem av bydelsadministrasjonen og av bydelens ledende politikerne. Disse holdningene og kommentarene er i og for seg ganske talende og avslørende ! Dessverre synes de å være dekkende for måten velferd -, helse – og omsorgstilbudet til den eldre del av befolkningen i Vestre Aker blir administrert på og ivaretatt i dag.

Realiteten er, med noen få hederlige unntak, at politikerne i bydelen er kommet på ”hælene”, med henblikk på oversikt og evne til å løse de helt nødvendige og prekære behov i eldreomsorgen, både på kort og lang sikt. Underdekningen på sykehjemsplasser i bydelen er intet mindre enn en tragisk skandale. Siden man har hatt tilgang til statistisk materiale som har vist den demografiske utviklingen i bydelen vår i en årrekke, burde ikke dagens situasjon overraske noen.

Seniorsaken Vestre Aker har både i møte med politikerne og i e-poster/brevs form påpekt de faktiske forhold og kommet med konstruktive innspill på kosteffektive løsningsmodeller for bydelen.

Denne dialogen har avdekket at toneangivende politikere og Seniorsaken Vestre Aker har forskjellig virkelighetsoppfatning av de faktiske forhold.

De store utfordringene som bydelen står overfor pga den demografiske utviklingen, kan løses raskt (kanskje i inneværende valgperiode) ved en aktiv og effektiv saksbehandling av bydelens politikere og byråkrater. Det vil kun ta to år fra et tilfredsstillende tomtealternativ er regulert med henblikk på å utvikle universelle bomiljøer, med samlokalisering av både sykehjem og omsorgsboliger, til de første beboerne kan flytte inn i nye og moderne boliger, tilpasset dagens standarder. Hvis politikerne virkelig ønsker å løse den omtalte krisen i eldreomsorgen kan dette gjennomføres som et privat – offentlig pilotprosjekt i Vestre Aker.

Selv med dagens finanskrise hengende over seg er det mulig å løse denne utfordringen uten å tære på de kommunale overføringer og bevilgninger, som kan benyttes til «de mange andre gode formål» i bydelen vår.

Løsningen ligger i å tenke nytt og langsiktig. Andre tradisjonelle løsninger og strategier medfører sløsing med skattebetalernes (dvs våre) penger. Dersom man ikke ønsker å påføre den eldre del av befolkningen unødvendige lidelser og plager, må tiltakene iverksettes straks og uten opphør. I denne forbindelse minner Seniorsaken Vestre Aker om Erik Byes kloke ord: «Politikerne skal være folkets tjenere, – ikke deres herskere».

Seniorsaken Vestre Aker ønsker å skape en verdig alderdom for seniorene og et godt og trygt lokalsamfunn for alle som lever og bor i Vestre Aker.

Styre i Seniorsaken Vestre Aker