Ny skandale på Eidsvoll

– Seniorsaken krever granskning

Ny omsorgsskandale på Eidsvoll tyder på svikt og forsømmelser langs hele omsorgskjeden. Seniorsaken krever offentlig gransking med sikte på å avdekke om det foreligger straffbar uaktsomhet.

Se video fra tv2 nyhetene her!

Ruth Margrethe Hermansen (90), Eidsvoll, ble lørdag lagt inn på Akershus Sentralsykehus i sterkt forkommen tilstand forårsaket av en alvorlig infeksjon, dehydrering og generell vanskjøtsel. Den tidligere pianistinnen har de siste seks år vært delvis invalid på grunn av leggsår som har utviklet seg slik at hun er hudløs fra knærne og ned. Hun er forvirret og klarer seg ikke alene. Datteren, som er eneste pårørende, bor i Spania. Likevel har Ruth Margrethe Hermansen fått avslag på sykehjemsplass av Eidsvoll kommune.

Innleggelsen på A-Hus ble beordret av hjemmesykepleien. Etter å ha ringt 113 forlot imidlertid kommunens folk boligen, låste døren og lot den gamle damen bli liggende tilbake i sin egen avføring. Ambulansepersonalet måtte ha hjelp av naboen for å komme seg inn i huset.

De siste årene har Ruth Margrethe Hermansen hatt en rekke sykehusinnleggelser på grunn av sårene på bena. Den 2. mai i år ble hun skrevet ut fra Stensby sykehus og ble overført til Vilberg sykehjem. Datteren hadde kommet ens ærend fra Spania under morens sykdom, og var uttykkelig lovet en sykehjemsplass av inntakssjefen i Eidsvoll kommune. Den 6. mai, dagen etter at datteren hadde returnert til Spania, bestemt uten forvarsel inntaksnemnda i Eidsvoll kommune at Ruth Margrethe Hermansen skulle ut av sykehjemmet. Begrunnelsen var plassmangel. Den gamle damen ble sendt hjem til tomt hus. Ute av stand til å stelle seg selv, ble hun straks dårligere, noe som endte med akuttinnleggelsen.

Ruth Margrethe Hermansens datter er medlem av Seniorsaken og har gitt Seniorsaken fullmakt til å opptre på hennes vegne i den aktuelle saken.

– Etter Seniorsakens mening er det spørsmål om hvorvidt både Stensby sykehus og Eidsvoll kommune har gjort seg skyldig i straffbar omsorgssvikt, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Ingen offentlig helseinstitusjon kan i Norge lovlig utskrive et menneske som ikke har et forsvarlig omsorgstilbud å komme hjem til. Seniorsaken krever nå at fylkeslegen gransker saken. Vi ønsker en full og objektiv belysning av saksforholdet. På bakgrunn av en grundig gjennomgang av alle sider ved hendelsesforløpet, vil Seniorsaken også måtte vurdere en politianmeldelse. Grov omsorgssvikt overfor hjelpeløse eldre, skal ikke forekomme i Norge.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868