Ny skandaløs hjemsendelse av eldre!

Tirsdag 16. mars klokken 12:00 sendes Erna Berø (88) hjem fra Telemark Kragerø sykehus. Hun sendes hjem på båre, og må bæres inn og ut av ambulansen. Hjemme kommer hun til låst dør.

I fortvilelse og protest har Ernas sønn, Svein Kristoffersen (66) skiftet lås på døren til hennes bolig i Porsgrunn.

– Min mor har ingen mulighet til å klare seg hjemme alene, sier Svein, som har ringt Seniorsakens SOS-telefon for å få hjelp.

Erna har vært «pakkepost» mellom kortidsplasser og sykehus i lang tid. Porsgrunn kommune har tilbudt henne en ny korttidsplass den 23. mars. I mellomtiden må hun klare seg som best hjemme.

– Hjemsendelse til bolig kommer ikke på tale, sier daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen, som har gjort det klinkende klart ovenfor Medisinsk sengeenhet ved Kragerø sykehus at de ikke kan skrive Erna ut, før de har forsikret seg om at hun sendes hjem til et fullgodt medisinsk tilbud.

Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, landsomfattende interesseorganisasjon for alle som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen på telefon 22 12 18 94 / 908 66 705, eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.