Ny seier for Seniorsaken!

Else Harriet (94) fra Frogner i Oslo fikk 30. juni innvilget tre ukers opphold på trygghetsavdelingen ved Ullerntunet. Seniorsaken forutsetter at hun deretter innvilges fast plass. Vi noterer en ny seier for Seniorsakens sommerpatrulje.

Else Harriet ble 26. juli hentet på Diakonhjemmets sykehus av en representant for bydelen og ”plassert” i hjemmet. Else har ved flere anledninger falt, og føler seg utrygg alene hjemme. Sykehusinnleggelsen var også forårsaket av fall, og sykehuset konstaterte at hun var feilmedisinert med blodtrykksregulerende medisin, som hun ikke trenger. Else Harriet og hennes pårørende mente at den gamle damen trengte sykehjemsplass umiddelbart. Seniorsaken var enig og kontaktet kommunen. Seniorsaken takker kommunen for rask revurdering av situasjonen.