Nordmenn frykter for helsen

Nordmenn blir stadig reddere for egen helse. Vi frykter også i økende grad for familien; 82 prosent frykter jevnlig at noe skal tilstøte en de er glad i. Av trusler for helse og trygghet er det alvorlig sykdom vi frykter mest. Over halvparten av oss frykter i tillegg klimaendringer.

Pressemelding fra Seniorsaken, 4. september 2008

Dette fremgår av Pfizerundersøkelsen – en bred, årlig kartlegging av det norske folks holdninger til helsespørsmål, helsevesenet og sin egen helse finansiert av legemiddelfirmaet Pfizer. Et bredt utvalg på 4000 nordmenn stiller på denne måten diagnose på seg selv, på helseaktørene og helsepolitikere.

En rød tråd som går igjen i årets Pfizerundersøkelse er at nordmenn gradvis blir et mer fryktsomt folk. Vi bekymrer oss for kreft, hjerte- og karsykdommer, slag og klimaendringer. Frykten for alderdommen er blant de tydeligste trekkene i undersøkelsen. Vi er redde for å bli pleietrengende og har liten tro på pleien og behandlingen vi får som gamle.

En av tre frykter for kreften mens en av fire bekymrer seg for hjerte- og karsykdommer.
61 % frykter å bli rammet av alvorlig sykdom. Det er en økning på 14 % fra i fjor. Frykten for alvorlig sykdom øker med utdannelse. Frykten for blind vold og kriminalitet er større desto lavere inntekt og utdannelse en har. Kvinner frykter alle tilstander mer enn menn. De som stemmer SV bekymrer seg dobbelt så mye for klimaendringer enn dem som stemmer Frp, og eldre over femti bekymrer seg lagt mer for krig og terror enn de yngre målgruppene.

Tilliten til aktørene i helsevesenet har økt iden fjorårets undersøkelse og ligger høyere enn i 2006. Størst økning finner vi i tilliten til apotekene, pasientorganisasjonene og sykepleierne. Totalt sett har nordmenn fortsatt størst tillit til fastlegen, og absolutt minst tillit til helsepolitikerne. Lav tillit har vi også til at behandlingen vi får på Norske sykehus er av internasjonal standard, og halvparten av oss mener politikerne ikke tar landets helseutfordringer på alvor.

Undersøkelsen beskriver et økende klasseskille. Lavt utdannede, lavt lønnede, kvinner og Frp- velgere stoler mindre på myndighetene, føler seg dårligere informert enn andre. De føler sweg også mindre friske både fysisk og mentalt enn deres demografiske motstykker.

På spørsmål om hva som vil hjelpe oss til en bedre helse, er billigere sunn mat og billig eller gratis trening de tiltak folket tror mest på. Helsekøene ville vært hovedfokus hvis vi kunne være helseminister for en dag. Eldreomsorg anses fortsatt av folket som den største helseutfordringen i fremtiden.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.