Nome kommune vil flytte 14 eldre for å spare penger – Seniorsaken lover motstand

Senterpartiets ordfører i Nome Jan Thorsen brukte Bjervatun Alderspensjonat som valgflesk. Hans partikollega, daværende kommunalminister Åslaug Haga, skrøt av Nome kommune i valgkampen og sa hun ville bruke Bjervatun som et skoleeksempel når hun reiste rundt i landet og snakket om eldreomsorg.

Pressemelding fra Seniorsaken
10. januar 2008

Tre måneder senere besluttet ordføreren å legge ned Bjervatun Alderspensjonat. Beboerne og deres pårørende har reagert med vantro og sinne: Fører de folk bak lyset i Nome?

Bjervatun Alderspensjonat ble opprettet av Nome kommune i Telemark i oktober 2006. Fjorten beboere var så heldige å få plass på dette trivelige stedet. Aldersgjennomsnittet er 90,3 år og eldste beboer er 98 år.

Etter bare ett års drift besluttet kommunestyret i Nome i desember 2007 å legge ned Bjervatun. Beboerne skal flyttes til Nome sjukeheim etter hvert som det blir plass der. Det politiske flertallet har bestemt at pensjonatet skal være avviklet innen sommeren 2008. Kommunestyret vil dessuten legge ned fem langtidsplasser ved Nome sjukeheim i 2009 og ytterligere ti plasser i 2010. Konsekvensene er at det i perioden 2008-2010 vil bli 29 færre sykehjemsplasser i Nome kommune. I samme periode viser tall at aldersgruppen 90+ vil øke med 23 prosent. Begrunnelsen for vedtaket er kommunens dårlige økonomi. I tillegg til Senterpartiet stemte representantene for Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti og Venstre for nedleggelse.

Beboerne og deres pårørende føler seg sveket av kommunen. Øyvind Tveitstul (61) har sin mor på 95 på Bjervatun. Han ble fryktelig lei seg da han fikk vite at kommunen ville legge ned det veldrevne alderspensjonatet der hans mor har trivdes så godt. Dernest ble han sint: – Det er trist å oppleve at kommunen bruker aldersgruppen 90 pluss som salderingspost i budsjettet. Det er rett og slett respektløst og forkastlig.

Daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen gjør det helt klart at fra hans synsvinkel er det som skjer i Nome kommune uakseptabelt. – Slik behandler man ikke mennesker på slutten av sitt liv. Seniorsaken vil mobilisere mot nedleggelse av Bjervatun og om nødvendig benytte sivil ulydighet. Nå må kommunepolitikerne våkne. Et så hjerterått Norge vil vi ikke ha!

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22364302 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67563099/9241 1868. Du kan også kontakte Øyvind Tveitstul, Seniorsakens pårørendegruppe i Nome på telefon 48268283.