Neste møte: Aktivitetsgrupper

25. februar skal vi ha vårt neste møte. Da vil vi invitere dere til å være med på en kartlegging av våre samlede ressurser, og det er ikke penger vi snakker om denne gangen. Vi vet det finnes mye spennende kompetanse på ulike områder blant medlemmene våre, og vi vet at hver og en av oss fremdeles ønsker å utvikle oss i stadig nye retninger.

Vi vil prøve å utvikle tilbud om opplæring og utvikling på områder dere selv har en mulighet til å påvirke. På møtet håper vi at mange av dere kommer både med ønsker og tilbud og at vi gjennom videre arbeid i selvvalgte aktivitetsgrupper kan skape en enda mer meningsfull hverdag for oss selv og andre.

Til møtet inviterer vi også representanter fra Ullern bydel.

KOM TIL ULLERN SENIORSENTER, ULLERNCHAUSSÉEN 111 D TORSDAG 25 FEBRUAR KL. 18.00