Nei til nedleggelse av Bjørnang Rehabiliteringssenter

Seniorsaken reagerer negativt på nyheten om nedleggelse av Bjørnang Rehabiliteringssenter i Skogn kommune i uke 2 – 2010. Nedleggelsen innebærer at en stor gruppe pasienter, hvorav mange av Seniorsakens medlemmer, vil stå uten et realistisk rehabiliteringstilbud, noe som vil kunne få ødeleggende konsekvenser for mange enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

Ikke minst er det forbausende at Helse Midt Norge i sitt avslag til fortsatt driftsavtale med Bjørnang rehabiliteringssenter velger å henvise til en formell feil som for oss fortoner seg som en bagatell, nemlig at konvolutten med søknadsdokumentene ikke var forseglet. Slikt er byråkratisk arroganse som på utenforstående virker latterlig.

På dette grunnlag krever Seniorsaken at Helse Midt Norge innleder nye forhandlinger med Bjørnang Rehabiliteringssenter om fortsatt drift. Sekundært, i tilfelle fortsatt avslag, gir en korrekt og troverdig begrunnelse for avslaget og en dokumentasjon av hvordan rehabiliteringstilbudet i Skogn/Levanger-området kan opprettholdes i fremtiden.

Bjørnang Rehabiliteringssenter gir rehabiliteringstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten til pasienter med skader/sykdom i muskel-/skjelettsystemet, pasienter med hjerte-/karsykdommer og lungesykdommer, og pasienter som har gjennomgått bløtdelskirurgi og større ortopediske inngrep.

Senteret har 30 døgnplasser og 8 dagplasser og har et rikholdig tilbud, blant annet:

  • Fast kontaktperson under oppholdet
  • Eget treningsprogram
  • Varmebasseng som holder 34 grader
  • Spesialist i allmennmedisin
  • Spesialist i revmatologi
  • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering