Nei til klassedelt helse- og omsorg

Seniorsaken er lite imponert av stortingsrepresentant Inge Lønnings (H) nyttårstanker. Forslaget om en betydelig økning av egenandelene ved legebesøk og blåreseptordningen for å finansiere helsevesenet er et feilspor.

Riktignok ønsker stortingsrepresentanten å skjerme kronikere, men den manglende definisjonen av kroniker bidrar i seg selv til å skape usikkerhet.

Pressemelding fra Seniorsaken 3. januar 2008

Slik Seniorsaken ser det, bør Norge ha råd til å la borgerne uavhengig av inntekt og formue få motta helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. Utgifter som virker som bagateller for en stortingsrepresentant med mer enn 600 000 kroner i lønn, blir betydelige for minstepensjonister og lavlønnede. Apotekene melder at det allerede med dagens egenandelsordning, årlig er flere hundre tusen blåresepter som ikke benyttes. Årsaken synes å være at folk simpelthen ikke tar seg råd til nødvendige medisiner. Svært mange av disse er seniorer.

Vi er imidlertid enige i at helsevesenet bør reformeres med sikte på større effektivitet, mer omsorg, rehabilitering – og ikke minst – større verdighet for pasientene. Inge Lønnings forslag vil ikke bidra til det. Tvert i mot vil det øke risikoen for et klassedelt helse- og omsorgsvesen, noe vi på det sterkeste vil advare mot.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider for seniorers rett til arbeid, respekt og inkludering i samfunnslivet. Vi ønsker økt satsning på forebyggende helsearbeid og effektiv hjelp til rehabilitering og omsorg når man trenger det.

For ytterligere opplysninger: Vennligst kontakt Seniorsakens leder av ressursgruppe for informasjon og samfunnskontakt, Vidar Lønn-Arnesen på telefon 928 11 703 eller informasjonssjef i Seniorsaken Dag Bredal, telefon 67 56 30 99/924 11 868.