Medlemsmøte

Tirsdag 16. november kl 18.30 på Sama aktivitetssenter.

Sykehusprest Odd Bjarne Bruun holder foredrag med temaet: «Hva er en verdig alderdom?»
Kunstnerisk innslag ved medlem i Seniorsaken, Kine Hellebust.
Salg av kaffe og noe å bite i.
Medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkommen!