Medlemsmøte Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal

Sted; Avholdes på Glabakk aktivitetssenter på Råholt
Tid; Onsdag, den 20.oktober 2010 kl 19.00
Deltagere; Åpent møte for medlemmer og andre interesserte.

Agenda;
-Status ny omsorgsplan i Eidsvoll v/Bjørg Brattvold
-Aldersrelaterte sykdommer v/Anne Grethe Sveen
-Nytt fra Seniorsaken sentralt v/Jan Egner Jensen

Enkel servering betales av hver enkelt med kr. 30,-