Møteprogram Seniorsaken Ullern

Samtlige møter arrangeres på Ullern Seniorsenter, Ullernchausèen 111D.

25. februar kl. 18.00: Etablering av selvdrevne aktivitetsgrupper vurderes. Kartlegging av behov og tilbud. Representanter fra bydelen vil bli invitert.

9. mars kl. 12.00: ”Norge forhandler i Brüssel.” Personlige betraktninger av tidligere ambassadør til NATO og EU og hovedforhandler for EØS og EU Eivinn Berg. Fellesarrangement med Ullern Seniorsenter.

15. april kl. 18.00: Årsmøte.