Livsvernprisen 2010 til Stein og Betina Husebø

Tidligere styreleder i Seniorsaken, Stein Husebø har sammen med sin kone Betina, fått ”Livsvernprisen”for 2010. Seniorsaken gratulerer! – Vi gleder oss på Steins vegne og benytter anledningen til å takke ham for fin og utrettelig innsats for de eldre, sier daglig elder i Seniorsaken tore Henning Larsen.

Livsvernprisen deles ut årlig av organisasjonen Menneskeverd til personer eller institusjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og skape håp og livsmot hos mennesker i sårbare faser knyttet til livets begynnelse eller slutt. Menneskeverd arbeider for å verne om livet fra befruktningen til en naturlig død. Prisen har vært delt ut årlig siden 1997, med unntak av årene 1999 og 2003.

I begrunnelsen for tildelingen heter det: ”Ekteparet Bettina og Stein Husebø har gjennom mange år løftet fram eldre og syke menneskers iboende verdighet og vært pådrivere for kompetanseheving innen eldreomsorg.”

-Legalisering av aktiv dødshjelp er den tydeligste indikatoren på at gamle ikke har noen garanti for at deres verdighet er sikret når de rammes av omfattende helseutfordringer eller når de har behov for omsorg ved livets slutt, sier Stein Husebø.

Ekteparet Husebø har sammen bygd opp kompetansen ved Verdighetssenteret og Bergen Røde Kors Sykehjem, et unikt senter for forskning, undervisning av helsepersonell og god eldreomsorg i praksis.

Livsvernprisen overrekkes av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i Oslo 1. februar.