Kristin Halvorsen vil nedprioritere omsorg!

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) kunne i NRKs morgensending i dag fortelle at regjeringen nå vil prioritere flere lærere og mindre klasser i skolen foran eldreomsorg og omsorg for de funksjonshemmede.

Seniorsaken mener at problemstillingen er feil og kan ikke akseptere at omsorg for de svakeste i samfunnet igjen skal bli salderingspost.

-Kunnskapsministeren og regjeringen hun representerer, gjør en grusom feil hvis den ytterligere vil nedprioritere omsorg, sier Seniorsakens daglige leder, Tore Henning Larsen. Situasjonen i den kommunale omsorgen for syke og demente eldre, er allerede prekær, noe Seniorsaken daglig får demonstrert gjennom vår SOS-telefon.

Norge bruker relativt mange penger på helse og skole i forhold til de fleste andre land, men med dårligere resultater. Dette peker på et strukturelt problem. Fremfor å angripe de reelle problemene, synes nå Kristin Halvorsen å ville tildekke sin egen hjelpeløshet gjennom en populistisk og hjerteløs politikk.

Det er for øvrig en mye at norske kommuner bruker mye penger på eldreomsorg. Norge bruker mye penger på helse, men relativt lite på sykehus og eldreomsorg, konkluderer en rapport skrevet av professor Terje P. Hagen og forsker Hans Olav Melberg, Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Det har vært sterk vekst i utgiftene til kommunehelsetjenesten etter 1990. Veksten har ikke kommet de eldre til gode i form av flere sykehjemsplasser og høyere dekningsgrader i hjemmetjenestene, skriver de to forskerne. Snarere tvert i mot. Den økte ressursbruken har først og fremst kommet som et resultat av desentraliseringen av ansvar for pasientgrupper som tidligere fikk sitt tilbud i store, sentrale institusjoner. Det faktum at oppbygningen av alternativene har skjedd i en kommunesektor der halvparten av enhetene har et innbyggerantall under 5000, har gitt dyre løsninger.

 

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.