Krasjlanding i Høyesterett

5. mai: Seniorflygerne i SAS tapte i Høyesterett. Oppsigelse av seniorer er ikke aldersdiskriminering så sant det gjøres for å spare penger!

Høyst merkverdige herrer, tiltalte en advokat de høyest ærverdige herrer høyesterettsdommerne og fikk en rettsbot. Det er lenge siden, men nå har de høyst merkverdige herrer gjort det igjen! Ved enstemmig å gi SAS medhold i saken seniorflygerne har anlagt mot selskapet for usakelig oppsigelse og aldersdiskriminering, har de merkverdige herrer (og damer) satt en presedens: I fremtiden vil alle arbeidsgivere som har dårlig økonomi kunne si opp seniorer fra 62 år, med den begrunnelse at de har rett til å ta ut pensjon. De vil få sin yrkeskarriere amputert, men de vil altså ikke sulte!

De ti ble sagt opp i 2008. Oppsigelsene var begrunnet i overtallighet på grunn av markedsutviklingen og selskapets økonomi. Alle de oppsagte flyverne hadde på dette tidspunktet fylt 60 år. SAS Norge opererte opprinnelig med en aldersgrense for flygere på 60 år. I 2005 ble denne hevet til 65 år, selv om selskapets pensjonsordning fortsatt var rettet inn mot 60 år.

De ti oppsagte pilotene gikk til sak mot SAS Norge med påstand om at oppsigelsene var ugyldige. SAS ble frifunnet både i tingretten og lagmannsretten. En enstemmig Høyesterett har nå slått fast at oppsigelsene var gyldige. Retten mener de ligger innenfor arbeidsmiljøloven og dens unntaksbestemmelser.

De ti tidligere flyverne slipper imidlertid å betale sakskostnader, ettersom retten kom til at det var blitt reist prinsipielle spørsmål som er lite behandlet i norsk rett.