Kjære medlemmer!

Styret i Bergen ønsker alle medlemmene et godt år og håper 2010 bringer med seg positivt arbeid for Seniorsaken generelt, og for lokallaget i Bergen spesielt.

Det nye styret ønsker å satse på medlemsmøter og nær kontakt med medlemmene for å få verdifulle innspill og meningsutveksling. Vi har allerede mottatt både hyggelige epost-meldinger og telefoner, noe som vitner om stort engasjement blant medlemmene våre.

Medlemsmøte

Onsdag 20.01.10 kl 19.00 i kantinen, Bergen Rådhus. Lokale politikere deltar med synspunkter på områder som ”Seniorer – Helse – Aktiv dødshjelp”, dvs. penger og menneskeverd, prioriteringer, livsforlengende behandling, etc.
Møtet er også åpent for andre interesserte.

Teaterforestilling – et flott tilbud fra DNS!

En sporvogn til begjær, mandag 08.02.10 kl. 20.00
Seniorsaken Bergen sine medlemmer betaler bare kr.185 – ordinær pris kr. 340.
Derfor – benytte anledningen!

Nærmere informasjon, følg linken: http://www.dns.no/prog.asp?id=146

Årsmøtet

Avholdes 24.03.10 kl. 18.30 i kantinen, Bergen Rådhus.

Vanlige årsmøtesaker.

Saksdokumenter fås tilsendt ved henvendelse til styret etter 01.03.10. Det blir enkel servering.

Vi ønsker og håper at mange medlemmer vil møte.

Valgkomiteen

Berit Berge, Mette Devold, Petter Visted tar med takk i mot forslag til kandidater til styret i god tid før årsmøtet.

Påsketur?

I 2009 arrangerte vi påsketur til Skei hotell. Vi har også i år tenkt at det kan være interesse for et slikt arrangement for medlemmene. Kanskje er det slik at vi reiser et annet sted? Det kan for eksempel være Voss, eller noe så eksotisk som Kina? En av våre medlemmer bor på øya Hainan (Kinas Hawai, mellom Taiwan og Vietnam) om vinteren og forteller: ”Her er mykje å henta for seniorar: varme kjelder/bad, ymse former for massasje, sjukehus m/trad. kinesisk medisin, flotte golfbanar, badestrender m.m. Silke og perler er gunstig å kjøpa”.
Priser han oppgir nå er: t/r-billett Norge/Guangzhou for vel 4.000,- NOK. I tillegg kommer prisen med innenlandsfly Guangzhou-Sanya.

Vi vil gjerne høre fra dere medlemmer om det er interesse for påsketur, og om dere har noen gode forslag til reisemål. Kontakt styret.

Møte med lokale politikere

Et par lokalpolitikere i Bergen har uttrykt ønske om å få treffe styret og få en orientering om Seniorsaken Bergen og vårt arbeid. Dette vil vi følge opp, det gir oss gode muligheter til å få fram aktuelle saker. Vi regner med å kunne utvide dette til å gjelde alle partier. Send oss forslag på saker fra lokalmiljøet / nærområdet, som dere vil vi skal ta opp.

Hilsen Styret i Seniorsaken Bergen,
Berit Berge, Mette Devold, Erik Hamre, Odd Himle, Ingrid Kløve, Einar Nielsen