Kjære medlemmer i Seniorsaken Bergen!

”August er det mykeste myke jeg kjenner,
Denne skjelvende streng mellom sommer og høst,
Denne dugg av avskjed i mine hender”.

Det kan vel passe å innlede dette medlemsbrevet med de første linjene i Einar Skjæraasens dikt August. Vi håper dere har hatt en god og innholdsrik sommer og er klar for å tenke litt på Seniorsaken. Styret i Bergen er i gang!

På årsmøtet vårt i slutten av mars ble det ikke valgt ny leder, men et styre med et felles ansvar. Dette har fungert utmerket. Vi har fordelt arbeidsoppgavene mellom oss og samarbeidet går smidig og godt.
Styret har hatt 4 møter hittil i år, og 3 medlemmer (Berit Berge, Odd Himle, Ingrid Kløve) deltok på Seniorsakens landsmøte i Oslo 31. mars.
Vi brukte mye tid på sakene til Landsmøtet, kom med kommentarer, og med egne forslag til vedtektsendringer og til strategi, mål og tiltaksplan. Det vi kjempet mest for var å få inn et eget økonomipunkt i vedtektene. Et punkt som inkluderte en fordelingsnøkkel av inntektene mellom Seniorsaken sentralt og lokallagene. Etter vår mening får lokallagene tilbakeført for lite penger til at de kan gjøre et godt arbeid. Dessverre fikk ikke våre forslag flertall. MEN vi skal forberede oss enda bedre, og ta det opp igjen neste år!
Vi opplevde landsmøtet med blandede følelser – verdiene og målene, sakene vi skal arbeide for, var fine, de formelle sidene var kritikkverdige, og vi savnet en atmosfære preget av åpenhet, aksept og ønske om dialog. I etterkant har styreleder Svabø uttalt at de ønsker ” å forbedre kontakten mellom oss og lokallagene, både med ledere, styrer og medlemmer”.

Når det gjelder saker som Seniorsaken tar opp og arbeider for, er Seniorbladet en god informasjonskilde. Vi anbefaler grundig gjennomlesing, og viser nå til juninummeret og Hvitbok for seniorpolitikk s. 12 og 13. Her er det mange punkter som skal brytes ned til Bergen m/nærområder, og vi er interessert i tanker fra dere!

Seniorsaken Bergen planlegger nå møter med partilederne i Bergen, med representanter for sykehjemmene, med komiteen for Helse og Omsorg. Der vil vi ta opp tema som samhandlingsreformen, tilrettelegging for fysisk funksjonshemmede i byrommene, tilpassede boliger og sykehjemsplasser, eldrebølgen osv. Her er vi også interessert i synspunkter og ideer fra dere!

Medlemskontakt.
Vi ønsker også å få til noen møteplasser, slik at vi som medlemmer kan bli kjent og få felles opplevelser. I den forbindelse arrangerer vi følgende :

Dagstur til Nordhordland søndag 19. september kl 11.00
Turen starter fra busstoppet v/blomsterbutikken, Bystasjonen. Retur samme sted kl 18.00. Vi besøker Vestnorsk Utvandrersenter på Sletta. Middag og dessert m/kaffe. Pris kr 550,- betales ved påstigning. Påmelding senest mandag 13. september til Einar Nielsen, mobil 99 70 99 89 Minimum 25 deltagere.

Medlemsmøte/åpen temakveld onsdag 3. november kl 18.00.
Møtet holdes i Kultursalen, Vannkanten, Loddefjordveien 2 Henry Bjånesø holder foredrag – ”Humor, hukommelse og livskvalitet”. Pris kr 50,- inkl. kaffe/te og tebrød. Lotteri. Kl.19.15 vil Loddefjord bibliotek presentere bøker/lydbøker som både synshemmede og andre kan ha glede av. Anledning til å låne bøker/lydbøker etter foredraget.

Trivselshelg – Vossestølen Hotel lørdag 6. og søndag 7. november.
Seniorsaken Bergen inviterer til trivselshelg på Vossestølen Hotel, Vossestrand. Lørdag 6. november : Avreise Straume terminal kl 10.00 – Bystasjonen kl 10.30 (Åsane + Arna). Dale – kort stopp – fabrikkutsalget har åpent. Voss – sigtseeing/info /Bordalsgjelet /Smalahovetunet /etc. Vossestølen Hotel – aktivitet/moro – lokal sesongmat – musikk og dans!
Søndag 7. november : Frukost – fottur/Per Sivle/kjøttvarer Ivar Løne – retur Bergen
Pris : Rimeleg – kr 1350,- d.rom / kr 1550,- e.rom (betales på buss/hotell – min.30 deltakere) Påmelding innen 15.oktober til Odd Himle ( odd@bplan.no – mob. 97 15 45 00 ) eller Ingrid Kløve ( inkloe@online.no – mob. 91 36 05 15 )

Eldredagen 1. oktober 2010. Vi vil markere denne dagen med en stand i Bergen. Vi prøver å få en omtale om Seniorsaken i avisene. Er det noen som vil være med å stå på stand? Ta kontakt med Anne Margrete Berg.
Håper vi møtes på disse arrangementene!

Nye medlemmer.
Seniorsaken Bergen har ca. 1200 medlemmer, men vi ønsker oss flere! Seniorsaken som organisasjon får ikke tilskudd av offentlige midler, økonomien er derfor avhengig av medlemskontingenten. Mange medlemmer gir også større slagkraft. Vi tror på nettverksverving, den koster ingen ting og den er effektiv. Oppfordringen blir : Alle vi medlemmer i Seniorsaken Bergen verver ett nytt medlem! Det er overkommelig! Det er selvfølgelig lov å verve flere – den som innen 1. okt. har vervet flest blir premiert! Send navn og adresse på den du har vervet til Berit Berge. Når du skal verve så henvis til Seniorsakens nettside med vedtekter, verdidokument og manifest, og la vedkommende få lese Seniorbladet. Kontingenten er kr 390,- / kr 490,- for fam. Husk at vi arbeider for at det skal være godt å bli gammel i Norge, og våre verdier beskrives ved respekt, likeverd, selvbestemmelse, verdighet og livskvalitet.

Medlemsutsendelser.
Seniorsaken Bergen har ikke økonomi til mer enn et par medlemsbrev i året. Er det 2-3 mennesker der ute som kunne tenke seg å ta ansvar for kopiering, frankering, putte i konvolutter

Sponsorer.
Vet dere om noen foretak /privatpersoner som har anledning og lyst til å sponse Seniorsaken Bergen med kopiering, konvolutter o.l, eller ren pengestøtte?

Kurs i data via Seniornett.
Et medlem har sendt oss et forslag ang. datakurs via Seniornett. Her er det kurs, medlemsmøter, pc-klinikk m. mere. Adr. er Landåstorget Seniornettklubb, Rugdev. 2, Landås. Kontakt dem på e-post : seniornettlandas@gmail.com eller tlf. 55 28 87 76, 906 77 025, 55 91 53 14.

Vi i styret er avhengig av en god dialog med alle medlemmene for å få rettet på ting i vårt område, komme opp med nye tanker og ideer som i sum vil bedre livskvaliteten for eldre mennesker. Samfunnet skal legge til rette for mye, men vi eldre har også et eget ansvar for å engasjere oss, delta aktivt på alle arenaer og holde oss i form, slik at vi kan være selvhjulpne så lenge som mulig. Dette skal vi gå sammen om – nøl ikke med å kontakte oss!

Bergen 23.august 2010

Gode hilsener fra
Styret i Seniorsaken Bergen

Berit Berge, kontaktperson – bergeberit@hotmail.com – 99 32 54 19
Odd Himle, informasjonsansvarlig –  odd@bplan.no -97 15 45 00
Mette Koksvik Høysæter, sekretær – mette69@hotmail.com – 93 84 58 10
Liv Ludvigsen, arrangementsansvarlig – kni-ludv@online.no -91 31 11 93
Anne Margrete Berg, kasserer –  anneberg@broadpark.no- 92 84 00 47
Ingrid Kløve, møteleder- inkloe@online.no – 91 36 05 15
Einar Nielsen, turansvarlig -einar.nielsen@bkkfiber.no – 99 70 99 89

I tillegg er vi alle ”altmulig-damer og menn”.