Kjære medlem

En liten påminnelse om møtet tirsdag 19. oktober kl. 12.00 på Ullern Seniorsenter.

Arrangementet er en videreføring av et kåseri i vår, der tidligere ambassadør Eivinn Berg fortalte om den gangen Norge forhandlet i Brüssel. Denne gangen vil vi se på hvilke virkninger Eurokrisen har hatt og kan få for Norge. Eivinn Berg stiller opp igjen. (Noen av dere husker kanskje at vi tidligere har meldt at han var forhindret, men dette har heldigvis rettet seg). Etter kåseriet blir det tid til spørsmål og diskusjon.
Vi har nettopp gått gjennom våre medlemslister og ser at vi kan glede oss over flere nye medlemmer. Jeg ønsker dere velkommen til Seniorsaken Ullern og håper at flest mulig blir aktive medlemmer.

Med vennlig hilsen
Ernst Hansen-Tangen
Leder Seniorsaken Ullern

Våre neste møter er:
Tirsdag 9 november: Panéldebatt om demens. (Ullern Seniorsenter kl.18.00)
Torsdag 18 november: Presentasjon av seniortrim på SATS (Njårdhallen kl 18.00) i samarbeide med Seniorsaken Vestre Aker