Kirkevergen i Bergen vil vurdere Mangersnes stilling på nytt!

Pressemelding fra Seniorsaken 30. oktober 2008
Kirkevergen i Bergen har akseptert å gjøre en fornyet behandling av domkantor Magnar Mangersnes (70) søknad om å få fortsette i stillingen, basert på en innholdsmessig vurdering av at han fortsatt fyller stillingen. Dette innebærer at Kirkevergen også har en begrunnelsesplikt for det tilfelle at man måtte komme til det resultat at han ikke måtte gjøre det.

Se tidligere informasjon om saken

Seniorsaken hilser denne avgjørelsen velkommen. Vi antar at en fornyet juridisk vurdering fra Kirkevergens side vil bestyrke forståelsen av at det ikke eksisterer noen lovbestemt automatikk mellom det å fylle 70 år og det å fratre en stilling. Vi har derfor forventninger til et positivt utfall når saken nå skal vurderes på fritt grunnlag.

Kirkevergen har ikke angitt noen tidsfirst for når vurderingen skal være avsluttet. Seniorsaken har forståelse for at dette kan ta noen tid. Inntil avgjørelsen er truffet, forutsetter vi at Magnar Mangersnes fortsetter i sitt arbeidsforhold som tidligere, og med de samme oppgaver. Ingen seriøs arbeidsgiver vil i denne perioden fremtvinge innholdsendringer i arbeidet i den hensikt å demotivere arbeidstager fra videre arbeid. Vi forutsetter at Kirkevergen i Bergen fortsatt ønsker å bli ansett som en seriøs arbeidsgiver og derfor vil følge vanlige kutymer i arbeidslivet.

SENIORSAKEN

Dag Bredal
Informasjonssjef