Kandidater til Seniorsakens styre

Sigurd Stenersen -pensjonert lektor, styreformann i Folkeuniversitetet, kommunepolitiker i over 30 år, kasserer i Harstad historielag, vært med i en mengde lag og foreninger, i ulike kulturorganisasjoner. Engasjert i fagforeningsarbeid, har vært leder av Harstad amatørteater.

Aagot Jensen -Pensjonist. Har vært hjelpepleier ved Harstad sykehus i 27 år.

Astrid Nygård -butikkmedarbeider/Tornerose, kommunestyremedlem, medlem av Havnestyret, medlem av styret for Vekst Harstad, medlem i Trondenes bygdekvinnelag.

Ruth Haugland -pensjonert lektor, medlem av tidligere Brukerrådet

Odd Bjarne Bruun -klinisk teolog og sykehusprest med videreutdanning i familieterapi, utdanning innen personlighetsforstyrrelser og psykoser, utdannet religionspsykolog fra Uppsala universitet, spesialist i praktisk prestetjeneste i Helsesektoren, medlem av Klinisk etisk råd ved universitetssykehuset i Nord-Norge. Er med i Verdi-utvalget for Helse-Nord, har vært medlem av Brukerrådet, aktiv underviser og foredragsholder i etikk.

Magnus Mikkelsen -pensjonert offiser, har vært leder for Eldrerådet i 8 år. Sittet i kommunestyret i 12 år. Leder for Avdelingsstyret for helsevern og sosial omsorg, leder av Sosialutvalget i 12 år, leder av barnevernet i 12 år, leder i Aksjonsutvalget mot ulykker frem til Safe community. Var med og stiftet Troms barnevernsamband.