Jacob Skarstein Hederssenior 2008

Jacob Skarstein (87) ble av Seniorsaken kåret til Hederssenior for 2008 på Eldredagen 1. Oktober under en seremoni i Oslo rådhus. Han er en av de viktigste og mest folkekjære pionerene i radioen etter andre verdenskrig, ikke minst fordi han i unik grad formidlet nyttig og engasjert informasjon til eldre lyttere.

Som pensjonist har han utviklet og bygget opp Senioruniversitetet i Bergen, utredet ”seniorkultur” for Bergen kommune og skrevet en ”yrkesveiledning” for pensjonister, ”Ditt nye liv”. Gjennom sin virksomhet som kåsør og foredragsholder er han et fremragende forbilde og eksempel på sannheten i ordene: Aldri for gammel!

Pressemelding Hederssenior 2008

”Jacob Skarstein er en senior av ypperste klasse, dyktig, utholdende, sterkt engasjert men samtidig beskjeden. I mer enn 40 år har årets Hederssenior arbeidet aktivt for seniorer lokalt og nasjonalt”, heter det blant annet i juryens uttalelse.

Jacob Skarstein begynte radiokarrieren 7. Mai 1945, da han ble bedt om å forberede frie norske sendinger i Bergen. Fra det tidspunkt var Jacob Skarstein knyttet til NRKs kontor i Bergen, først lokalradioen, senere også riksdekkende sendinger, frem til han ble pensjonert i 1991. Som reporter kjenner vi ham som ekspert på direktesendinger. Mest kjent er han antagelig for å ha skapt programposten ”Middagsstunden”. Sammen med Wenche Margrethe Myhre gjorde Skarstein denne daglige programposten til en hyggestund og et viktig forum for informasjon til eldre radiolyttere. Det var Skarsteins menneskekjærlighet og evne til å skape kontakt og en avslappet atmosfære som gjorde alle disse programmene så levende.

Som pensjonist var Jacob Skarstein med på å starte Senioruniversitetet i Bergen i 1997. Til sammen var han med på å etablere åtte senioruniversiteter i Bergen, hver med ca. 500 medlemmer. Senioruniversitetene har møter hver uke, stadig med nye og utfordrende temaer på dagsordenen. Jacob Skarstein legger vekt på at alle forelesningene skal være på et høyt kvalitetsmessig nivå. Innenfor rammen av Senioruniversitetet har han også vært med på å opprette en Filmklubb for seniorer. Medlemmene møtes til formiddagskino annenhver torsdag. Etter filmen samles deltagerne til diskusjon og sosialt samvær. Konseptet er nå overtatt av Bergen kommune.

Sammen med sin kone, Inger-Lise Skarstein, har Jacob Skarstein laget en utredning for Bergen Kommune om ”Seniorkultur”. I 1990 utga Jacob Skarstein boken ”Ditt nye liv”, en yrkesveiledning for pensjonister. Utover sitt radiovirke er han også en dyktig visedikter og visesamler. Skarstein har skrevet tallrike viser for teater og revy, utgitt flere visesamlinger og bidratt til å bevare den gamle viseskatten fra lokalmiljøet i Bergen.

I sitt 87-år er han fortsatt stadig på farten som kåsør og foredragsholder, holder kurs og konferanser. Mottageren av prisen var Skarsteins datter Marit Skarstein, ettersom Jacob og hans kone Inger-Lise Skarstein var på en lenge planlagt reise til Spania.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv.

For ytterligere informasjon

Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen. Telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon 67 56 30 99 / 924 11 868.