Innkalling til møte

Seniorsaken, Kongsberg lokallag, innkaller til medlemsmøte: Torsdag 24. September 2009, kl. 18:00, i Kongsberg Rådhus, Peisestuen.

Kongsberg den 9. september 2009.

Kjære medlem av Seniorsaken, Kongsberg Lokallag,

…… en ting er i alle fall sikkert, vi blir ikke yngre………

For å kunne opprettholde et sterkt lokallag, her på Kongsberg, og videreføre det viktige arbeid som pågår for seniorsaken, trenger vi DIN støtte.

Seniorsaken, Kongsberg lokallag, innkaller til medlemsmøte:
Torsdag 24. September 2009, kl. 18:00, i Kongsberg Rådhus, Peisestuen.
Styret håper å se deg der.

Vi har tenkt å ha følgende program:

1) Gjennomgang av handlin gsplan for 2009, motta innspill til handlingsplan for 2010, som skal fremlegges på årsmøte 2010 for godkjenning.

2) Vi har invitert alle politiske partier til å delta i paneldebatt om:
”Eldreomsorg, og partiets planer for hvordan en skal kunne møte innbyggernes behov for pleie og omsorgs tjeneste i dag og i fremtiden, med spesielt fokus på sykehjemsutbygging i kommunen.”
Det blir spennende å se hvem som stiller!!!

3) Vi har også invitert Kongsberg Bandasje Eft. AS, til å komme å presentere sine produkter. Dette skal bli interessant, kanskje noe for oss alle.

Etter avslutning av medlemsmøtet, har vi sosialt samvær med kaffe og kaker. I denne anledning ønsker vi derfor at du melder fra, om du vil delta.

Vennligst meld fra om din deltagelse til: e-post: olav-sl@online.no, eller over mobiltelefon, til Per Spiten: 913 31 577, eller til Reidun 32 72 25 70

Frist for påmelding er 21.september 2009.

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Vennlig hilsen fra
SENIORSAKEN, Kongsberg lokallag,
v/ Styret.

Avsender:
Seniorsaken, Kongsberg lokallag,
v/ Olav Stein Liavaag.
Syrinveien 6,
3612 Kongsberg.