Innkalling til Årsmøte

Onsdag 9. mars kl. 13.00. På Skjetten Fritidssenter (Jolly), Landskronaveien 513. Det er god parkering og det er handikappvennlig.

Saksliste!

1. Velkommen
2. Konstituering
a) Godkjenning av møteinnkalling
b) Godkjenning av saksliste
c) Valg av møteleder
d) Valg av referent
e) Valg av 2 personer til å skrive under

3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Vedta handlingsplan for 2011
6. Vedta budsjett
7. Behandle innkomne saker – saker som ønskes behandlet MÅ være styret i hende SENEST 22. februar sogranb@online.no eller Tømtesletta 14. 2013 Skjetten

8. Valg av:
a) Styreleder
b) Valg av 3 styremedlemmer
c) Valg av 1 varamedlemmer
d) Valg av medlemmer til valgkomite
Valg skjer for 2 år av gangen, men denne gang vil noen bli valgt for 1 år
Valgkomite` velges for 1 år
Lokalstyret velger selv nestleder.

Mottar du ikke info på mail fra oss og har mail, så send din mailadr. til oss sogranb@online.no Takk. Da vil du få all info på mail
Hilsen Styret