Inhuman ”eldreomsorg” i Drammen kommune

Alfhild Dahlin (89) lider av hjerteflimmer, angst, svimmelhet og en ikke diagnostisert blodsykdom. Boligen fra 1932 er trekkfull og dårlig oppvarmet. Den gamle damen er avhengig av hjelp 24 timer i døgnet.

Alfhild ble likevel sendt hjem fra et korttidsopphold på sykehjem i julehelgen. Hun klarte seg på mirakuløst vis med hjelp av familie. Den 3. januar ble hun innvilget et nytt korttidsopphold på Drammen geriatriske kompetansesenter (Landfalløya) – men i dag 17. januar – skal hun på ny sendes hjem. Denne gangen sier pårørende og Seniorsaken at nok er nok. Alfhilds fysiske og mentale tilstand blir stadig forverret. Hun er ikke i stand til å ta vare på seg selv. Hun er så syk og dårlig at det ikke bare ville være uansvarlig, men direkte farlig å sende Alfhild hjem til seg selv, til et uegnet hus og helt alene.

Den 23. desember ble Kari Blunck (88) operert for lårhalsbrudd på Buskerud Sentralsykehus, og den 27. desember skulle hun sendes hjem alene til tomt hus. Hennes sønn Thor Blunck, som bor og arbeider i Paris, kontaktet Seniorsaken, og sammen sørget vi for at hun fikk bli på sykehuset til over nyttår.

Lille nyttårsaften 2010 falt Ragna Edvardsen (94) hjemme. Med store smerter ble hun kjørt til Buskerud Sentralsykehus mandag 3. januar. Den 5. januar skulle hun sendes hjem. Hun var blitt tildelt omsorgsbolig. Boligen var imidlertid ikke klar for innflytting, dessuten ufremkommelig på grunn av snefallet. Hennes niese, Solveig Jangås, som bor i Oslo kontaktet Seniorsaken, og sammen sørget vi for at den gamle damen fikk bli på sykehuset. Nå er omsorgsboligen møblert og den gamle damen flyttet inn.

Den 27. desember ble Valborg Sandholm (83) innlagt på Buskerud Sentralsykehus med lungevirus og urinveisinfeksjon. Valborg har kols, hjertesvikt, angst, angina og er operert for kreft. Den 13. januar ble hun til tross for sterke protester fra pårørende plassert i en drosje og kjørt hjem. Datteren Vivian Gran, bosatt i Loddefjord, er fortvilet. Moren er livredd, tynn som et aspeløv, og dagen etter ble hun i hui og hast kjørt tilbake til Buskerud Sentralsykehus. Et sykehus som dagen før hadde gitt en skriftlig erklæring på at Valborg var funksjonsmessig mye bedre og kunne sendes hjem. Vivian og Seniorsaken kommer ikke til å akseptere utskrivning fra sykehuset før Drammen kommune kan skaffe Valborg en sykehjemsplass.

Ovennevnte og flere andre graverende forhold fant sted mens Statsminister Jens Stoltenberg skrev, og holdt sin nyttårstale. En tale som inneholdt vakre ord og fagre løfter. På vegne av Kari, Ragna, Valborg og Alfhild forlanger vi at Statsministerens løfter blir innfridd.

 

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99/924 11 868.