– Ingen fører ventelister

Ringerike er langtfra alene om å ha slettet ventelistene til sykehjem. Seniorsaken vet ikke om noen kommuner som har ventelister lenger.

Da Ringerike fjernet listene, var begrunnelsen direktiver fra fylkeslegen og staten. Seniorsakens informasjonssjef Dag Bredal, som nylig var på Nes i Ådal, har en noe annen forklaring.

Kommunehelseloven stiller krav om at kommunen skal tilby «nødvendig helsehjelp». Loven åpner imidlertid for at kommunen selv definerer hva som er nødvendig.

– Hvis man opererte med ventelister, ville man innrømmet at det er sykehjem som er det «nødvendige» tiltaket, sier Bredal.

Ved å sløyfe ventelistene kan kommunene ifølge ham sette inn andre tiltak, vanligvis hjemmesykepleie. Han vet ikke om noen norske kommuner som fører offentlige lister lenger.

En viktig årsak er ifølge Bredal også «Fusadommen» i Høyesterett. Den fastslo at kommunene ikke kan skylde på manglende ressurser og dårlig økonomi som begrunnelse for å nekte borgerne livsviktig stell og pleie.

Artikkelen er hentet fra Ringblad.no