Ingen aldersgrense for behandling!

4. mai: Lege etterlyser klare retningslinjer fra politikerne for hvem som skal behandles på sykehusene. Selv foreslår han aldersgrenser! Seniorsaken protesterer:

– Aldersgrenser for livreddende behandling er uakseptabelt, sier daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen. Det må ikke bli slik at fødselsattesten avgjør om du skal leve eller dø.

Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen ved Stavanger kastet en brannfakkel i NRK Dagsrevyen i går 3. mai. Stilt overfor en økende eldrebefolkning og stramme sykehusbudsjetter utfordrer han politikerne til å gi svaret på hvem som skal få livreddende behandling og viktigere – hvem som ikke skal få det.

Spørsmålsstillingen er relevant. Svaret forskningsdirektøren antyder, er det ikke. En aldersgrense for operasjoner og behandlingsopplegg blir ikke bare galt, men innebærer en fascistisk nedvurdering av mennesker. Mange eldre vil kunne ha flere gode år, selv etter en større operasjon. Seniorsaken kan derfor ikke akseptere alder som kriterium for at noen nektes behandling.

Stilt overfor stadig mer kostbare behandlingsopplegg, aksepterer vi at samfunnet vil måtte sette grenser for hvilke helsekostnader som skal dekkes. Vi er også enig i at det er politikerne – og ikke legene – som skal definere kriteriene for behandling. Slike kriterier må ta utgangspunkt i hvilke fordeler pasienten kan ventes å oppnå. Det vil si ekstra levetid med en rimelig god helse. Alderen kan ikke være kriterium i seg selv.

 

For ytterligere informasjon: Vennligst kontakt daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, på telefon 908 66 705 eller informasjonssjef Dag Bredal på telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.