Hvor trykker skoen i eldreomsorgen i Stavanger

Torsdag 16. Oktober 2008 arrangerte Seniorsaken, avd Rogaland åpent møte i Skipper Worse senteret i Stavanger. Møtet hadde tittelen «Hvor trykker skoen i eldreomsorgen i Stavanger»

Det var lagt opp til et dialogmøte, der informasjon og meningsutveksling var det sentrale.

Stavanger kommune stilte med et meget sterk mannskap til panelet, fra ledelse, hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester: Levekårssjef Marit Bore, virksomhetslederne Unni Rostøl og Kirsten Harstad samt hovedtillitsvalgt Hege Kvalvåg. Fra Seniorsaken deltok vår sekretær Elsa Kristiansen.

I salen var det et representativt utvalg fra alle aktuelle grupperinger, som deltok aktivt og engasjert.
I redegjøring fra panelet i starten fikk vi informasjon om situasjonen pr. i dag. Blant annet fikk vi vite om planer for bygging av nye sykehjem og kommunens arbeid i forhold til eldrebølgen vi får om få år. Det er planer som er nesten klar til å gå i trykken.

Påstander om at hjemmeboende kunne ha et relativt stort antall hjemmehjelper, ble imøtegått. Kommunen var meget bestemt på at dette, var det flere, var dette et eksempel på den generelle bemanningskrisen i helsevesenet, sykdom blant personalet gir bemanningsproblemer på alle områder.

Stavanger er den byen med beste legedekning i Norge. Dette er administrasjonen stolt av og med god grunn.
Av de idene som ble kastet frem var det særlig et som ble godt mottatt og som det bør arbeides videre med, «Pårørende ombud» Her ligger det store muligheter til en god og saklig kontakt/kommunikasjon for pårørende som ikke har erfaring i å være pårørende.

Det er svært få pårørende som vet hva de har krav på og hva de ikke kan forlange.


Lokalavdelingens leder Aasta Barkved Støylen, redegjøre om Seniorsaken ved møtets begynnelse.
Foto: Thor Rohde


Et engasjert panel. Sekretæren i Rogaland, Elsa Kristiansen har ordet.
Foto: Aasta Barkved Støylen