Hjørdis får sykehjemsplass!

Hjørdis Utnes (98) får likevel sykehjemsplass. Det var under en debatt på NRK P1 med Seniorsakens Tore Henning Larsen at Ballangen-ordfører Anne Rita Nicklasson ga dette løftet. – Seniorsaken er glad på Hjørdis vegne, men beklager at vi måtte true med politianmeldelse før kommunen forsto alvoret, sier Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken.

Pressemelding fra Seniorsaken.
30. januar 2008

Da Ballangen kommune i Nordland i november 2007 ville sende Hjørdis Utnes, født 22. mars 1910, hjem til sin omsorgsbolig hvor det bor fire beboere (gjennomsnittsalder 91 år), reagerte Seniorsaken med anke og trussel om politianmeldelse. Hjørdis har vært på et korttidsopphold på Ballangen sykehjem etter et lårbensbrudd. Hun er ikke i stand til å ivareta sine nødvendige medisinske eller praktiske behov i hjemmet, og hun har ingen nærstående som kan ta dette ansvaret. Sønnen Torbjørn Utnes (67) var bekymret. Han har hjerteproblemer og skulle opereres, men ble sendt hjem etter at sykehuset vurderte ham som for svak.

Etter at Seniorsaken grep inn, ble det opplyst fra kommunen at vedtaket om hjemsendelse var stoppet i påvente av at saken skal behandles i den kommunale klagenemda. Vedtaket ble imidlertid opprettholdt og hjemsendelsen iverksatt 27. november. Seniorsaken rettet en klage til fylket. Da snudde kommunen og ba om forlik. Hjørdis skulle få rullerende opphold på sykehjemmet hver gang på to uker. Den 10. januar ble hun akuttinnlagt på sykehjemmet utenom tur. Til tross for dårlig allmenntilstand og ute av stand til å gjøre rede for seg ble hun den 29. januar sendt hjem i drosje til tomt hus. Hjørdis har ved flere anledninger blitt påtruffet utenfor boligen i bare nattøyet. Ballangen kommune mente fortsatt at hun er for frisk til sykehjemsplass.

Igjen truet Seniorsaken med å politianmelde Ballangen kommune for brudd på kommunehelseloven. Anmeldelsen var ferdig skrevet av foreningens advokat da ordføreren traff sin bestemmelse. Hun tok i bruk sin styringsrett og erklærte at Hjørdis nå skulle få sykehjemsplass. Seniorsaken gratulerer.

Seniorsaken er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år som arbeider mot diskriminering av seniorer i yrkeslivet, for seniorers rett til helse, rehabilitering og omsorg og generelt for et godt og meningsfylt seniorliv. Se: www.seniorsaken.no

For ytterligere informasjon:
Vennligst kontakt daglig leder Tore Henning Larsen, telefon 22 36 43 02 eller informasjonssjef Dag Bredal, telefon: 67 56 30 99 / 924 11 868.