Harry Martin Svabø valgt til styreleder i Seniorsaken

Seniorsaken holdt landsmøtet 31. mai i fremgangens tegn. Møtet samlet 30 delegater fra 13 lokalforeninger og minst det samme antall interesserte medlemmer. Harry Martin Svabø ble valgt til styreleder. Petter Andreas Visted, Bergen og Bård Moen, Bodø, ble valgt inn i styret og Leif Strøm, Kristiansand, ble valgt til varamedlem.

Referat ifra Landsmøtet finner du her

Seniorsaken har hatt et godt år i 2007, ikke minst takket være etableringen av Seniorsakens SOS-telefon og Ressursgruppene, sa Harry Martin Svabø i sin orientering om foreningens virksomhet. Seniorsaken har lykkes i å etablere seg som en autoritet og et naturlig sted å henvende seg saker som angår eldres situasjon, både overfor myndigheter og media. Harry Martin Svabø ga også ros til sekretariatets faste og frivillige medlemmer for fin innsats.

Delegatene ga styret anerkjennelse for å ha snudd et negativt resultat i 2007 til et solid overskudd i 2008.

Strategi- og handlingsplanen for 2008 ble enstemmig vedtatt. Styret ble imidlertid bedt om at man i fremtiden ga landsmøtet og lokalforeningene en bedre mulighet til å påvirke planene.

Møtet ble avsluttet med at nyvalgt styreleder Harry Martin Svabø takket avtroppende styremedlemmer Tryggve Giertsen, Bergen,Terje Ødegaard, Oslo og Nils Bøe, Bodø, for fin innsats i styret. Han takket også landsmøtet for godt arbeid. Nye utfordringer venter, understreket styrelederen, ikke minst gjelder det å verve flere medlemmer. Mange medlemmer gir bedre økonomi, nye muligheter til å hjelpe seniorer som opplever diskriminering eller omsorgssvikt og større innflytelse.